Frank Vang-Jensen, ny vd på Nordea. Foto: Nordea.
Frank Vang-Jensen, ny vd på Nordea. Foto: Nordea.
Morgonsvepet

Frank Vang-Jensen ny vd för Nordea

Frank Vang-Jensen ny vd för Nordea; Besked om handelssamtal lyfter börser och: Riksbanken väntas backa från räntehöjning. Det är några av rubrikerna i torsdagens nyhetssvep.

Uppdaterad 2019-09-05
Publicerad 2019-09-05

Frank Vang-Jensen ny vd för Nordea 
Styrelsen för Nordea Bank Abp har utsett Frank Vang-Jensen till ny vd och koncernchef från och med idag, skriver Nordea i ett pressmeddelande.
Frank Vang-Jensen är för närvarande chef för Personal Banking på koncernnivå och medlem i koncernledningen.
Frank Vang-Jensen (51) kom till Nordea 2017 som chef för Personal Banking Danmark och landschef för Nordea i Danmark. 2018 utsågs han till chef för Personal Banking på koncernnivå och medlem i koncernledningen. Frank Vang-Jensen fortsätter som chef för Personal Banking tills en ersättare har utsetts. Innan han kom till Nordea arbetade Frank Vang-Jensen på Handelsbanken i många år, senast som verkställande direktör. Han har examen från Handelshögskolan i Köpenhamn. Utnämningen förutsätter myndigheternas godkännande.

Besked om handelssamtal lyfter börser
Kina kommer att skicka en delegation till USA för att återuppta samtal om handelspolitiken i början av oktober. Enligt Kinas handelsdepartement är parterna överens om detta. Parterna inkluderar Kinas vice premiärminister Liu He och USA:s finansminister Steven Mnuchin och handelsrepresentant Robert Lightizer.
Asienbörserna stiger efter beskdet. Börshandeln tar, enligt Reuters, även stöd från en del andra politiska nyheter, främst det brittiska parlamentets omröstning sent igår att åtminstone skjuta på framtiden en eventuell avtalslös brexit medan Hong-Kong-styret dragit tillbaka den utlämningslag som utlöst stora protester i staden och tyngt börsen de senaste veckorna.
MSCI-index för aktier i Asien och Stillahavsregionen exklusive Japan stiger 1,1 procent medan Nikkei-index stiger med 2,3 procent. Shanghaibörsen stiger 1,7 procent och i Hongkong stiger Hang Seng-index med 0,3 procent.
Amerikanska aktieindex steg brett på onsdagen med samtliga av S&P 500:s 11 sektorer på plus för ovanlighetens skull, en uppgång som drygades ut något i den sena timmarnas handel.
Det breda storbolagsindexet S&P 500 steg 1,1 procent på onsdagen. Terminshandeln för amerikanska storbolagsindexet S&P 500 stiger 1,0 procent på torsdagsmorgonen, enligt Reuters. 

Riksbanken väntas backa från räntehöjning
Riksbanken väntas lämna räntan oförändrad på minus 0,25 procent på torsdagen, enligt samtliga tio analytiker i Infront Datas enkät. Analytiker räknar också med att Riksbanken sänker sin räntebana, frågan är med hur mycket. 
“Räntan förväntas lämnas oförändrad medan räntebanan sänks på grund av svag inflation och ökande globala osäkerheter, inte minst handelskriget påverkar negativt. Vi väntar oss deras nya tillväxtprognos kommer att revideras ner något både i år och året efter”, skriver Nordea i sitt morgonmejl.
“Vi väntar oss att Riksbanken sänker räntebanan med 17 räntepunkter fram till december men behåller 8 räntepunkters höjning vardera för februari, april och juli (50% sannolikhet)”, skriver SEB i sitt morgonmejl. 

SEB: Nyval i Storbritannien mest troligt
Det brittiska parlamentet röstade på onsdagen  igenom förslaget om att stoppa en hård brexit. Senare röstade parlamentet också emot förslaget om att hålla ett nyval den 15 oktober. Pundet stärktes då sannolikheten för en hård exit har minskat, noterar Swedbank i sitt morgonmejl. 
Efter fortsatt politisk turbuelns i Storbritannien spår SEB att ett nyval är det mest troliga. “Ett nyval är ändå mest troligt. Utfallet är däremot omöjligt att förutse, pga. det brittiska valsystemet med enmansvalkretsar”, skriver SEB. 
Det brittiska parlamentet beslutade att tvinga premiärministern att begära förlängning av EU-utträdet såvida inte ett avtal är slutet eller parlamentet har gett sitt godkännande senast den 19 oktober och därmed effektivt blockerade ett avtalslöst Brexit. Boris Johnson svarade med att föreslå ett nyval den 15 oktober vilket misslyckades då de flesta Labourledamöterna avstod från att rösta. De inväntar i stället att lagförslaget om att blockera ett avtalslöst Brexit vinner laga kraft. Exakt när det sker är dock oklart eftersom överhuset måste godkänna det, noterar SEB. 

Lagarde ett steg närmare ECB-toppen
Christine Lagarde, före detta IMF-chef blev igår kväll godkänd som ny ECB chef genom en omröstning i EU-parlamentets utskott. Rekommendationen är inte bindande men ses som politiskt viktig. Hela Europaparlamentet väntas rösta den 16-19 september.

Platsannonser