Bank

Fortsatt höga marginaler på bolån

Bankernas bruttomarginal på bolån sjönk till 1,42 procent vid utgången av det tredje kvartalet 2019, enligt Finansinspektionen.

Publicerad 2019-11-12

Det var små förändringar i bankernas bruttomarginal på bolån under det tredje kvartalet 2019. Den genomsnittliga korta bolåneräntan, tre månader, sjönk med 2 punkter under det tredje kvartalet från 1,44 procent vid slutet av andra kvartalet till 1,42 procent vid utgången av det tredje kvartalet. 

Samtidigt var bankernas finansieringskostnad oförändrad. Då utlåningsräntan sjönk relativt finansieringskostnaden minskade bruttomarginalen under det tredje kvartalet 2019.

”Den höga marginalen på bolån visar att det finns ett förhandlingsutrymme för konsumenter, samtidigt som banker kan behålla en god lönsamhet på bolån. För att hålla nere sina räntekostnader är det därför viktigt att konsumenter håller sig informerade om vilka villkor de kan få hos olika långivare och förhandlar för att sänka sina räntekostnader”, skriver FI. 

FI menar att om konsumenter i högre utsträckning var beredda att byta bank skulle det sannolikt bidra till att de genomsnittliga bolåneräntorna sjönk.

Platsannonser