Finans Nyhet

Förenklingar av 3:12-reglerna ska utredas

Taggar i artikeln

3:12-reglerna Mikael Damberg
Mikael Damberg, stödpaketMikael Damberg, stödpaket
Publicerad
Uppdaterad

De särskilda reglerna för utdelning och kapitalvinst på andelar i fåmansföretag, de så kallade 3:12-reglerna, är av stor betydelse för att starta, driva och utveckla företag. Reglernas komplexitet har dock ökat med tiden. Därför har regeringen i dag beslutat om att tillsätta en kommitté som ska utreda hur 3:12-reglerna kan förenklas.

Realtid.se

Sedan de så kallade 3:12-reglerna infördes har reglerna genomgått flera förändringar vilket har lett till att reglernas komplexitet har ökat.

– Enkla, enhetliga och överskådliga regler bidrar till att skattesystemet uppfattas som rättvist och rimligt och är viktigt för att bland annat förebygga skatteanpassning och skatteplanering, skriver finansdepartementet i ett pressmeddelande.

Det är även viktigt att den kreativitet och innovationskraft som finns hos Sveriges entreprenörer tas till vara, enligt departementet.

Annons

Kommittén ska bland annat:

  • analysera på vilket sätt och i vilken omfattning 3:12-reglerna kan förenklas,
  • vid analysen och utformningen av förslagen till förenklingar hitta en balans mellan dels behovet av att stimulera ökat entreprenörskap, skapandet av fler arbetstillfällen och högre tillväxt, dels 3:12-reglernas syfte att förhindra inkomstomvandling,
  • redogöra för effekterna av de ändringar i 3:12-reglerna som trädde i kraft den 1 januari 2014.

Uppdraget ska redovisas senast den 30 november 2023.

Annons