Fintech

Fintech-branschens betydelse överdriven

Fintech-sektorn har inte haft någon större inverkan på den globala finansmarknaden – och hotar inte den finansiella stabiliteten. Men den snabba utvecklingen på området bör ändå studeras och övervakas noga för att förebygga framtida risker, enligt en ny rapport.

Uppdaterad 2017-07-07
Publicerad 2017-07-07

Det råder en enorm hajp kring fintech. Bara under förra årets nio första månader hela 21 miljarder dollar i fintech globalt, varav merparten gick till peer-to-peer-lösningar för lån och betalbolag i USA och Asien.

Men Finacial Stability Board (FSB) – som bland annat agerar rådgivare åt G20-länderna – intar en försiktigare hållning i en ny rapport. FSB menar att många affärsmodeller inom fintech-segmentet fortfarande har mycket att bevisa.

FSB konstaterar att sektorn hittills haft ganska liten påverkan på det finansiella systemet. Och risken för att fintech på allvar destabliserar den globala finansmarknaden är än så länge liten. 

Rapporten uppmanar dock till vaksamhet och menar att finansaktörer och ansvariga myndigheter, såsom finansinspektioner, bör titta dataöverföring till tredjepartsaktörer.

I och med EU:s nya betaltjänstdirektiv som införs nästa år måste europeiska banker, om kunden önskar det, dela med sig av konto- och transaktionsdata till så kallade tredjepartsaktörer, till exempel fintech-startups.

Rapporten pekar på att denna data riskerar att bli hackad och kräver att finansaktörer gör vad de kan för att förhindra det. Särskilt utsatta är molnbaserade fintech-tjänster, enligt FSB.

"Det faktum att många tredjeparts-leverantörer inte omfattas av några specifika regelverk gör det än viktigare att hantera dessa operationella risker", skriver rapportförfattarna.

Men FSB lyfter också fram en rad fördelar med fintech. Dels leder utvecklingen på området till en positiv decentralisering och fler effektiva, transparerna och konkurrenskraftiga tjänster. Sektorn har även en demokratiserande effekt på finansmarknaden och genererar ekonomisk tillväxt.

Den snabba tillväxten medför dock viss mikro- och makroekonomiska orosmoln på sikt – i takt med att traditionella aktörer och uppstickare blir allt mer sammankopplade.

FSB råder därför båda parter att bli bättre på  att analysera sektorn för att få en överblick över marknadsförändringarna; i synnerhet i ljuset av nya regleringar och när det kommer till olika typer av riskbedömningar

Platsannonser

Logga in