Bank

Finansbranschen tror att Nordeas flytt skadar Sverige

Enligt en undersökning som Stockholms Handelskammare beställt tror finansbranschen att beslutet att flytta Nordeas huvudkontor till Helsingfors påverkar Sveriges attraktivitet som finansiellt centrum negativt.

Uppdaterad 2018-03-15
Publicerad 2018-03-15

– Nu är det än viktigare att konkurrenskraften värnas samt möjligheten att locka och behålla huvudkontor förbättras. Skadliga förslag såsom exitskatten måste omedelbart skrotas, säger Andreas Hatzigeorgiou, chefekonom på Stockholms Handelskammare, när han kommenterar Nordeas flyttbeslut.

Undersökningen visar att närmare 60 procent av företagen i finanssektorn bedömer att en flytt av Nordeas huvudkontor till Finland påverkar Sveriges attraktivitet som finansiellt centrum negativt.

Endast 5 procent tror att flytten kan vara positiv sett ur detta perspektiv.

Demoskop har på uppdrag av Stockholms Handelskammare intervjuat 200 företag i finanssektorn om deras syn på en eventuell flytt av Nordeas huvudkontor från Stockholm till Helsingfors.

– Bilden är mycket negativ. Att ha ett huvudkontor för ett stort företag som Nordea har gynnat Stockholm och Sverige. Flytten riskerar att försvaga ekonomin och vår konkurrenskraft, säger Andreas Hatzigeorgiou.

58 procent av företagen menar att det försämrar Sveriges attraktivitet som finansiellt centrum, 49 procent uppger att det är negativt för Sveriges finansiella styrka och 36 procent menar att det är dåligt för tillväxt och jobb i hela landet.

Platsannonser