Finans

FI vill införa redovisning av koldioxidutsläpp

Finansinspektionen, FI, kommer att utreda möjligheterna att på både nationell och internationell nivå verka för att företag i ökad utsträckning redovisar ett internpris för koldioxidutsläpp.

Publicerad 2020-01-13

Att företag redovisar internpris på koldioxidutsläpp kan hjälpa investerare att exempelvis identifiera i vilken grad ett företag är exponerat mot omställningsrisker, och kan fungera som en drivkraft för en hållbar utveckling inom näringslivet. Det skriver FI på sin hemsida.

– Klimatförändringar är en av vår tids stora utmaningar. Det finansiella systemet har ett ansvar att bidra till en ordnad omställning mot en mer hållbar utveckling, för att möta kundernas efterfrågan på hållbara investeringar och för att säkra en god riskhantering och värna den finansiella stabiliteten. Att företag redovisar ett internpris på koldioxidutsläpp kan belysa omställningsrisker i deras affärsmodeller, vilket i sin tur kan öka de finansiella företagens möjlighet att beakta sådana faktorer. Det riktar också fokus mot prissättningen av utsläpp och vikten av globala initiativ på det området. Den här informationen kan vara en viktig pusselbit, säger Erik Thedéen, generaldirektör på FI i en skriftlig kommentar.

Som ett led i utredningsarbetet kommer FI i närtid att bjuda in finansiella företag till ett rundabordssamtal om betydelsen av internpriser på koldioxidutsläpp i deras investeringsbeslut och riskhantering, och hur FI och branschen kan få fler företag, både icke-finansiella och finansiella, att redovisa den.

Platsannonser