Bank

FI ställer nya krav på bankfilialer

Finansinspektionen föreslår nya föreskrifter som dels ställer krav på att Nordea, Danske Bank och DNB ska lämna finansiell information till Finansinspektionen, dels att de ska komma in med gemensam rapportering av kapitalbas och kapitalkrav.

Publicerad 2020-05-07

Föreskrifterna gäller de delar av informationen som är relevant för betydande filialer. Med det avser man Nordeas, Danske Banks och DNB:s filialer, och dessa har enligt FI potentiellt stor påverkan på den finansiella stabiliteten. Syftet med förslaget är att ge FI insyn i filialernas finansiella situation. Det underlättar för myndigheten att utföra sitt uppdrag att värna den finansiella stabiliteten. Det skriver myndigheten i ett pressmeddelande.

FI föreslår även att föreskrifterna kompletteras med allmänna råd som anger hur filialerna bör rapportera uppgifterna. De allmänna råden föreslås hänvisa till anvisningar på Finansinspektionens webbplats.

Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 oktober 2020.

Platsannonser

Logga in