Annons

Annons

DNB

Lägre räntenotto men högre resultat före skatt jämfört med analytikernas förväntningar. Kostnaderna ökar 6,4 procent. Det är facit för DNB i andra kvartalet. Banken räknar med att den årliga lånvolymökningen blir 3-4 procent i år och även 2020.

Den norska Finansinspektionen har gett böter till sex fastighetsmäklare för bristande rutiner rörande penningtvätt. DNB:s fastighetsmäklarbolag DNB Næringsmegling får den största boten, 300 000 norska kronor, motsvarande 327 000 kronor.

DNB har under senare år gått från att ha legat efter inom det digitala området till att vara ledande på området i Norge bland de traditionella bankerna. En lagändring gör att banken kan utnyttja Amazons molnteknik berättar Nicolai Rygh, IT-ansvarig för privatmarknaden på DNB.

 

Den norska storbanken DNB ser möjligheten att ta positioner i Sverige och övriga Norden. "Två av våra konkurrenter har ingen vd och en har ingen styrelseordförande – det går inte att driva en bank då", säger Nordeuropachefen Elisabeth Beskow till Dagens Industri.

DNB och Nordea har emitterat en hållbarhetsobligation för Millicom. Den femåriga obligationen övertecknades snabbt bland intresserade investerare och volymen utökades från 1 till 2 miljarder kronor för att möta efterfrågan.

Den norska banken DNB:s vinst var lägre än väntat i första kvartalet, tyngt av ett lägre än väntat räntenetto.

DNB, som är en av de större aktörerna i Norge och Sverige på finansierng av bilar, vill växa i hela Norden och ska gå in i Finland genom samarbete med finska bilimportören Bassadone Automotive Nordic (BAN).

Sidor