Annons

Annons

FI inte nöjd med Riksbankens rapport om e-krona

FI bedömer att Riksbankens rapport om e-kronan inte ger ett tillräckligt underlag för att ta ställning till vad staten (eller mer specifikt Riksbanken) bör göra.

Rapporten om e-krona har tagits fram med anledning av den minskande kontantanvändningen och andra förändringar i betalningsmarknaden.

FI föreslår att det ska tillsättas en offentlig utredning med uppdrag att brett och förutsättningslöst analysera statens roll i betalningsmarknaden och som även beaktar frågor utanför Riksbankens ansvarsområden. Särskild vikt bör läggas på betalningssystemets motståndskraft i kris och krig, inklusive hur växande cyberhot bäst kan mötas, enligt ett pressmeddelande.

 

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons