Revision

FAR:s oväntade val av ny generalsekreterare

Alla förväntade sig en revisor från Big 4. Möjligen att det skulle bli den första kvinnan på posten. Men det blev en person utifrån, som inte ens är revisor. Så här gick det till när branschorganisationen FAR utsåg ny generalsekreterare.

Uppdaterad 2018-03-15
Publicerad 2018-03-15

– När arbetet började var det ingen högoddsare att det skulle bli en revisor från Big 4, säger FAR:s ordförande Magnus Larsson, som till vardags är skatterådgivare på Deloitte.

Men allt eftersom arbetet fortgick och man blev klar över de strategiska utmaningarna branschen står inför insåg rekryteringskommittén nyttan av att välja någon utifrån, berättar Magnus Larsson.

– Nu får vi en extern person men med stor erfarenhet som kan ge lite nytt blod i kombination med erfarenhet av att leda organisationer i förändringsprocesser.

Branschorganisationen FAR har redan under Dan Brännströms tid som generalsekreterare upplevt en genomgripande förändring i och med att medlemsbasen vidgats till att omfatta inte bara revisorer utan i stort sett alla yrken som finns på en stor revisiosnbyrå; revisorer, redovisningskonsulter, skatterådgivare, lönekonsulter och specialister. Branschen genomgår dessutom en stor strukturell förändring till följd av digitaliseringen. 

Magnus Larsson
ordförande FAR

När Realtid pratar med Magnus Larsson har han ännu så länge inte hunnit få så många reaktioner från branschen, men personalen på FAR tog emot nyheten om den nya generalsekreteraren väldigt positivt berättar han. Kul med någon utifrån, var en vanlig kommentar. Många har också välkomnat att det är en kvinna.

– Vi hade ingen som helst kvoteringstanke, vi var bara inriktade på att välja den bästa kandidaten, säger Magnus Larsson.

Hade ni inte ens bestämt att ni skulle ha minst en man och en kvinna bland slutkandidaterna?

– Nej, vi hade inga som helst tankar i den riktningen, betonar Magnus Larsson

Rekryteringsprocessen sköttes av Novare och inleddes med ett nomineringsförfarande där medlemmar och andra fick nominera sina kandidater. För att garantera anonymitet hade rekryteringskommitén i FAR:s styrelse inte någon inblick nomineringarna. Magnus Larsson berättar att han inte sett bruttolistan, men att nettolistan bestod av trettio personer som mötte kvalifikationerna. Av dessa valdes slutligen Karin Apelman.

– Det har varit en lång process som pågått i ett år där vi började med att göra en kravspec som vi har utvärderat och uppdaterat under arbetets gång, berättar Magnus Larsson.

Karin Apelman

Karin Apelman kommer inte att ge några intervjuer förrän hon tillträder den 1 juni. Som många i branschen har hon examen från Handelshögskolan i Stockholm. Därefter har hon hon haft sin karriär inom både privat och offentlig sektor. I dag är hon styrelseproffs.

– Karin har bred industriell erfarenhet och erfarenhet från myndighetsvärlden. Kombinationen av industriell och offentlig erfarenhet är en väldigt bra kombination för FAR, säger Magnus Larsson.

Revisorsinspektionen, den myndighet som övervakar branschen, tog emot nyheten med samma positiva överraskning som personalen på FAR.

– Det är positivt med en statstjänsteman med erfarenhet att driva utvecklingsfrågor och främja samarbetet mellan myndigheter och näringsliv, nationellt och internationellt, det är inte så länge sedan hon var generaldirektör, konstaterar Per Johansson, chef för Revisiorsinspektionen och fortsätter:

– Jag ser fram emot att diskutera den framtida revisionens utmaningar med Karin Apelman framöver.

Platsannonser

Logga in