Danske Banks krishantering är inte tillräckligt kraftfull. Det menar affärsjuristen Peter Utterström, med en lång historia av att arbeta med amerikanska företag, anti-korruption och sedermera compliance.
Juridik

Expert: “Danske Bank skulle valt en annan granskare”

Danske Bank måste anpassa sin krishantering till en global publik, och särskilt USA. Det menar Peter Utterström, advokat med specialitet inom anti-korruption. 

Uppdaterad 2018-09-20
Publicerad 2018-09-19

Danske Banks krishantering är inte tillräckligt kraftfull. Det menar affärsjuristen Peter Utterström, med en lång historia av att arbeta med amerikanska företag, anti-korruption och sedermera compliance.

– Om de ska sälja in till omvärlden och framför allt amerikanerna att de har läget under kontroll, borde de för det första ha anlitat en annan advokatbyrå, säger Peter Utterström och fortsätter:

– Om du har en utredning som hela världen kommer att titta på, men ingen utanför Danmark vet vem advokatbyrån är, så är det ett taktiskt misstag. 

Peter Utterström betonar att han inte har några synpunkter på utredningen som sådan, men att det här handlar om perception och symbolvärde.

– I ett sådant här läge måste man gå till en byrå som sänder signalen att man förstår vidden av problemet och tar det på allvar. 

Det måste inte vara en advokatbyrå och den måste inte vara amerikansk, men det ska vara en välrenommerad rådgivare som är känd i USA, menar Peter Utterström.

Kort sagt, krishanteringen och kommunikationen måste vara anpassad till en global publik och särskilt amerikanerna. 

Det finns historiska skäl till att USA agerar världspolis inom antikorruption och penningtvätt.

Peter Utterström berättar att det går tillbaka till 1920-talet då man i USA stiftade en lag i syfte att komma åt maffian. Enligt denna gäller amerikansk jurisdiktion så fort en transaktion, som kan vara del i ett misstänkt brott, passerar via amerikansk informations-infrastruktur såsom bank, post eller telefoni.

Att USA kunde utdöma vite mot Telia för korruptionshärvan i Uzbekistan beror på att Telia gjorde stora utbetalningar i dollar och detta är i princip omöjligt utan att passera det amerikanska banksystemet.

– Därmed har USA jurisdiktion. Detsamma gäller om du skickar mail, sannolikheten är hög att du passerar via en amerikansk server, då gäller amerikansk jurisdiktion, säger Peter Utterström.

Financial Times (FT) skribent Patrick Jenkins kallade häromdagen EU för en dröm för penningtvättare. 

Svag lagstiftning med ett direktiv som skrivits om fem gånger under det senaste decenniet och implementerats olika i de olika medlemsländerna, bristande centralisering och att några länder – såsom Estland, Lettland, Malta och Cypern – har byggt sina ekonomier på att attrahera utländskt kapital utan effektiva policyer för att kontrollera ursprung, bidrar till att EU blivit end röm för penningtvättare, enligt FT.

– Även om EU inte fungerar som vissa vill, kommer man att drabbas av Amerikas långa arm och det blir inte billigt, säger Peter Utterström.

Telia fick böta 7,7 miljarder kronor för korruptionsbrott i Uzbekistan. 

När detta skrivs har Danske Banks vd och styrelseordförande avgått. Peter Utterström menar att hela styrelsen borde avgå, för att skicka e stark signal om att man tar situationen på allvar.

– Det handlar inte så mycket om att finna boven, utan om att visa att man tar problemen på allvar, säger Peter Utterström. 

Oaktat den legala ansvarsfrågan borde alla som hade ledande positioner under åren då penningtvättskandalen pågick träda från sina positioner.

– Inte för att de ska göras ansvariga, utan för att visa omvärlden att nu är det ett nytt läge. Banken måste visa att det är ett allvarligt läge som man tar på allvar, säger Peter Utterström.

Platsannonser

Logga in