Fintech

ESV digitaliserar sin fakturahantering

Ekonomnistyrningsverket (ESV) tecknar avtal med fintech-bolaget Opuscapita för att digitalisera hela sin fakturahantering. Avtalet är värt 30 miljoner kronor.

Uppdaterad 2017-04-07
Publicerad 2017-04-07

Genom samarbetet med Opuscapita anslutar sig myndigheten även till PEPPOL (Pan-European Public Procuremen Online) som är ett nätverk och en plattform för elektronisk handel och e-inköp.

PEPPOL är ett resultat av ett EU-projekt som pågick mellan 2008 och 2012 och som resulterade i ett nytt direktiv. Senast i november 2018 måste samtliga myndigheter inom EU ansluta sig till systemet, enligt direktivet.

 

Platsannonser

Logga in