Annons

Annons

mp-ericsson-hq.jpg

Ericssons kontor i Kista. Foto: Ericsson
Ericssons kontor i Kista. Foto: Ericsson

Ericsson gör nedskrivning på 14 miljarder kronor

Ericsson har det tufft och gör en massiv nedskrivning på 14,2 miljarder konor. Men bolaget är ändå optmistiskt. "Bruttokassa och nettokassa är fortsatt stark. En nedskrivning är inte en indikation på verksamhetens resultat i kvartalet", skriver bolaget.

Sveriges största bolag Ericsson har haft ett par tuffa år i spåren av den snabba digitaliseringen.

I december förra året berättade bolaget att det ska skulle göra en form av "hälsokontroll" för att bland att se huruvida det bokförda värdet på uppköp var korrekta. Bolaget meddelade också att det ska se över se över sin struktur för rapportering.

Nu är denna "hälsokontroll" eller prövning klar och den deklarerar ett behov av en nedskrivning på totalt 14,2 miljarder kronor.

Annons

Annons

Nedskrivningarna fördelar sig på följande sätt:

  • Segment Digital Services får en nedskrivning av goodwill på 6,7 miljarder kronor och 0,4 miljarder av immateriella tillgångar.
  • Segment Other får nedskrivning av goodwill på 6 miljarder kronor och 0,3 miljarder immateriella tillgångar samt 0,4 miljarder av anläggningstillgångar
  • Segment Managed Services får nedskrivning av uppskjutna kostnader relaterade till avslutande av specifika transformationsaktiviteter på 0,3 miljarder kronor.
  • Segment Networks får nedskrivning på 0,2 miljarder kronor av kapitaliserade utvecklingskostnader av teknologi som inte längre förväntas användas.

Merparten av nämnda "goodwill" ovan  kommer från investeringar som gjordes för tio år sedan eller mer, skriver bolaget i ett pressmeddelande. De "har lite relevans för Ericssons framtida affärsverksamhet", heter det.

Vidare konstaterar bolaget att:

"Samtliga nedskrivningar är icke-kassaflödespåverkande bokföringsjusteringar. Justeringarna har ingen påverkan på Ericssons genomförande av bolagets strategier och investeringar i teknologi med målet att säkra våra kunders framgångar."

Ericsson menar också att den sänkta amerikanska bolagsskatten från 35 procent till 21 procent "innebär en omvärdering av uppskjutna skattefordringar i USA". Den uppskattade effekten medför dock en icke-kassapåverkande skattekostnad i bolagets resultaträkning på cirka 1 miljard kronor.

Men nedskrivningarna och omvärderingen av skattetillgångarna påverkar periodens resultat för det fjärde kvartalet 2017. Det ska däremot inte ha någon påverkan på Ericssons kassaflöde och nettokassa för detta kvartal.

"Ericssons bruttokassa och nettokassa är fortsatt stark. En nedskrivning är inte en indikation på verksamhetens resultat i kvartalet", skriver bolaget.

Ericssons resultat för det fjärde kvartalet och helåret 2017 rapporteras den 31 januari.

Läs allt om:

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons