FinansNyhet

Ekobrotten ökar – finanssektorn särskilt utsatt

Publicerad

Företag som interagerar med sina kunder direkt på it-plattformar är särskilt utsatta för ekobrott. Det menar Ulf Sandlund, Executive Director, Forensic Services på PwC.

Rakel Lennartsson

Banker, försäkringsbolag och telekombolag tillhör den typ av företag som är särskilt utsatta när ekobrotten ökar. Det säger Ulf Sandlund, Executive Director, Forensic Services på PwC, med anledning av den globala revisionsfirmans senaste rapport på området.

– De finansiella företagen har stora it-plattformar där de interagerar med kunderna. Det gör dem också mer utsatta. Det är en miljö där bedrägeriförsök förekommer i större utsträckning. Det är mycket lättare att begå brott när man sitter bakom datorn och inte behöver ha någon personlig kontakt med sin bank eller sitt försäkringsbolag, säger Ulf Sandlund.

Rent generellt är företag med stora kundstockar – i alla branscher – särskilt utsatta. Här förekommer flest incidenter, enligt Ulf Sandlund. Samtidigt är företagen ganska väl rustade.

Annons

– Alla stora banker och större aktörer i det finansiella systemet har i dag svulstiga avdelningar för att hantera bedrägeriförsök, men det finns också en möjlighet för företagen att skärpa upp sina kontroller om man har tillgång till smart teknik och vet hur man kan använda den. Exempelvis blir det ofta problem i stora företag där det skett sammanslagningar och man arbetar i olika it-plattformar och med olika ansvarsområden. Här finns en risk att saker hamna mellan stolarna, säger han.

Vartannat år gör PwC undersökningen Global Economic Crime and Fraud Survey. Årets resultat visar på en markant ökning av ekobrotten, särskilt i Sverige där nästan varannan tillfrågad organisation uppger att man utsatts för ekobrott de senaste 24 månaderna. Det är en ökning från 27 procent 2016 till 47 procent i år, vilket nästan är en fördubbling.

Drygt 7.000 respondenter från sammanlagt 123 länder har svarat på undersökningen, 62 av dem är svenskar. Med andra ord, det svenska urvalet är litet och man bör vara försiktig med att dra slutsatser. Ulf sandlund tycker emellertid att undersökningsresultatet stämmer väl överens med vad han ser ute på fältet.

Annons

29 procent av de svenska respondenterna uppger att de har råkat ut för mutförsök. Siffran kan jämföras med det globala genomsnittet som ligger på 23 procent. Den svenska siffran är jämförelsevis förvånansvärt hög.

– Vi är lite förvånade också, men samtidigt inte, säger Ulf Sandlund:

– För vi har väldigt mycket att göra med den här typen av ärenden och vi vet var vi ska leta. Vi ser också hur vår bransch växer. Det tillkommer många fler aktörer. Branschen blir större och det måste finnas en anledning till det.

Annons

När det gäller korruption tror han att rapporteringen om mutförsök har tilltagit därför att medvetenheten har ökat.

– Man jobbar mycket mer med utbildning i dag och med att medvetandegöra personalen. Hela compliance-trycket har höjt diskussionen om vad ett otillbörligt beteende är och sådana saker spelar sannolikt också in i statistiken, säger han.

För att vända trenden behövs fällande domar och kännbara straff, menar Ulf Sandlund.

– Chansen att åka dit är närmast noll. Klarar man inte av att hålla företag och individer ansvariga kommer det här bara fortsätta att öka.

Han menar att det räcker inte att stifta en lag och konstatera att nu har man en bra lag, de rättsvårdande myndigheterna har ett ansvar att se till att den också fungerar.

 

Rapporten i korthet

Global Economic Crime and Fraud Survey görs av PwC vartannat år.

På frågan har er organisation råkat ut för ekobrott under de senaste 24 månaderna svarar nästan hälften ja, 47 procent i Sverige och 49 procent globalt.

3 av 10 globalt uppger att hanteringen av ett ekobrott har kostat dubbelt så mycket eller mer som själva bedrägeriet.

Andelen svenska respondenter som svarat att de utsatts för mutbrott är 29 procent, jämfört med 23 procent globalt.

Cyberbrotten är det som oroar mest, 26 procent av de medverkande globalt lyfter upp detta som det största hotet.

I årets undersökning har 7.228 respondenter svarat från 123 länder, varav 62 i Sverige. Offentliga, privata och ideella aktörer ingår i urvalet. 20 branscher är representerade.

Annons