Ulf Åkerblom, DNB
Ulf Åkerblom, DNB
Finans

DNB rekryterar för expansion på obligationsmarknaden

DNB Markets hämtar nya namn från SEB och Swedbank. Efter satsningen på high yield-segmentet är siktet inställt på att även växa inom investment grade, obligationer med högre rating. "Nu tar vi ett steg till för att utveckla denna affär ytterligare", säger Ulf Åkerblom på DNB Markets.

Uppdaterad 2017-03-23
Publicerad 2017-03-23

DNB Markets rankades nyligen som nummer ett på den svenska marknaden när det gäller high yield-obligationer i Prosperas årliga undersökning. Utnämningen baseras på intervjuer med svenska investerare. DNB har steg för steg klättrat uppåt de senaste åren och petade denna gång ner Nordea från tronen. DNB är sedan ett år tillbaka även rankad som nummer ett bland svenska emittenter på high yield-marknaden.

– Vi har haft en mycket medveten strategi bakom vår satsning inom high yield-obligationer. Det har helt klart burit frukt. Resultatet i Prospera är en mycket fin återkoppling från våra kunder på att de uppskattar de fem år av hårt arbete som ligger bakom detta och det mycket höga engagemanget från alla i teamet, säger Ulf Åkerblom, chef för DNB Markets i Sverige.

Instrument på plats

Norge har genom de stora energi- och shippingsektorna öppnat den nordiska high yield-marknaden. Idag har instrumentet funnit sin plats även på den svenska marknaden och tilllväxtmöjligheterna är långt ifrån över enligt Ulf Åkerblom.

– Svensk ekonomi präglas av tillväxt och därmed ökat finansieringsbehov. Nya regelverk gör dock att det blir alltmer kostsamt för bankerna att hålla balansräkning. Samtidigt har investerarna i den rådande lågräntemiljön en utmaning i att finna avkastning. Därför finns det ömsesidiga intressen i att finna lösningar på kapitalmarknaden. 

Boomen på fastighetsmarknaden har gett draghjälp åt den svenska high yield-utvecklingen de senaste åren, så pass att Ulf Åkerblom tycker att det finns orosmoln på horisonten.

– Fastighetssektorn har varit mycket het under flera år och utgjort en stor del av volymen på marknaden. Behovet av finansiering är där fortsatt mycket stort men det finns också risk för överhettning inom vissa delsegment. Viss försiktighet är på sin plats och vi är selektiva med vad vi tar till marknaden.

Rekryterar från storbankerna

Personalmässigt har DNB Markets växt kraftigt under sina tio år i Sverige. Idag arbetar 60 personer i den svenska verksamheten. Tillväxten sker främst på obligations- och aktiesidan. De senaste tillskotten är Fredrik Hössjer, kreditanalytiker från SEB, och Fredrik Boklund som går från en post som chef för credit sales på Swedbank. Inom equities hämtas fastighetsanalytikern Mattias Montgomery från ABG.

Rekryteringarna skvallrar bland annat om att DNB har planer på att växa på marknaden för investment grade-obligationer. Även här vill DNB positionera sig som en utmanare till de svenska storbankerna.

– Vad gäller investment grade-segmentet för obligationer så har vi en lite annan marknadssituation där möjligheten att positionera sig i topp historiskt har varit starkt sammankopplad med omfattningen på bankens engagemang övrigt. Detta sätter naturligtvis de stora lokala bankerna i en stark position där verksamheten i första hand är ägnad åt just den svenska marknaden. Detta hindrar dock inte att vi som den ledande norska banken kan agera som en viktig utmanare med goda möjligheter att utveckla den svenska affären, säger Ulf Åkerblom.

Platsannonser

Här är finansbolagen och advokatbyråerna som har fått mest i coronastöd
118 miljoner fördelades i branschen. Läs kommentarerna från de som fick mest.

Logga in