Robotadvokaten Lara visar hur framtidens juridiska ombud ser ut redan idag, skriver Airhelps Sverigechef Andreas Hermansson.
Debatt

Så kan jurister dra nytta av digitaliseringen

De närmsta åren kommer digitaliseringen att få en stor påverkan på hela samhället. Juridiken är inget undantag och jurister som ställer sig tveksamma till fenomen som artificiell intelligens bör därför tänka om. För den som är redo att anpassa sig bäddar utvecklingen för nya möjligheter, skriver Andreas Hermansson, Sverigechef på flygkompensationsbolaget Airhelp.

Uppdaterad 2018-09-26
Publicerad 2018-09-26

I dag pågår en omfattande digitalisering och automatisering av samhället. Än så länge har juridiken påverkats i mindre utsträckning. Många jurister använder sig visserligen av databaser och drar nytta av förenklade analysverktyg, exempelvis LexisNexis eller liknande, men argumentationen och beslutsfattandet sköts fortfarande av människor.

Redan om några år lär situationen vara en annan.

Airhelp, ett bolag som hjälper passagerare som drabbats av flygstörningar att få ekonomisk ersättning från ansvariga flygbolag, har de senaste åren utvecklat världens först robotadvokat, Herman.

Sedan november 2017 har bolaget använt en ännu mer avancerad algoritm, Lara, som analyserar tusentals framgångsrika kravärenden mot flygbolag, från över 30 länder.

Lara kan i realtid bedöma oddsen att ett kompensationskrav för en flygstörning ska gå igenom. Algoritmen använder sofistikerade variabler i sin bedömning, som flygstatus, flygplatsstatistik och väderprognoser. På så sätt har Lara automatiserat en del av ansvaret för argumentation och beslutsfattandeprocessen.

Lara avlastar det juridiska teamet genom att hantera administrativa sysslor, men även uppgifter som kräver tankeverksamhet. Algoritmen har redan använts framgångsrikt i mer än 16 000 fall och i 96 procent av dessa gjordes en korrekt bedömning.

Det är fem procentenheter bättre än den motsvarande genomsnittliga mänskliga siffran. Algoritmens förmågor inom ”deep learning”, som bygger på så kallade ”convolutional neural networks”, låter den fortsätta att utvecklas på egen hand.

Vad innebär automatiseringen för ett bolags jurister? Jo, att de kan fokusera sina ansträngningar på annat håll, exempelvis att mer grundligt förbereda för särskilda fall. Tanken är nämligen inte att digitaliseringen ska leda till att vi människor ersätts helt av maskinerna. I stället kommer den leda till att många av oss får tänka om kring våra yrkesroller.

Det jurister redan i dag bör fundera kring är hur de själva kan förbereda sig för att i möjligaste mån dra nytta av utvecklingen.

Vilka delar av deras arbete i dag kan med stor sannolikhet komma att automatiseras? Vilka förmågor och kunskaper kommer att visa sig värdefulla i framtiden? För den som är tidigt ute med att anpassa sig kommer digitaliseringen att innebära en fantastisk möjlighet.

Andreas Hermansson
Sverigechef på Airhelp

Platsannonser

Premium för 199 kr i sommar
Med Premium får du Sveriges bästa oberoende bevakning av finansbranschen

Logga in