Bank

Danske Bank i Norge har betalat dagsböter i fem månader

Danske Bank i Norge har betalat dagböter i mer än fem månader till de norska myndigheterna efter brott mot reglerna för penningtvätt.

Publicerad 2021-02-25

I ett färskt beslut från Finanstilsynet i Danmark anges att Danske Banks norska filial har betalat dagböter till de norska myndigheterna i mer än fem månader. Anledningen är bankens brott mot reglerna för penningtvätt i Norge. Det rapporterar Dagens Näringliv.

Den otillräckliga efterlevnaden av penningtvättreglerna i Norge innebär också att den danska finansinspektionen nu kräver att en eller flera externa experter går in i banken för att övervaka bankens arbete med att förhindra ekonomisk brottslighet.

I beslutet beskrivs det norska fallet enligt följande: «År 2019 genomförde den norska finansinspektionen en inspektion av penningtvättområdet i bankens norska filial, vilket resulterade i ett antal kritiska bedömningar och förelägganden under 2020. Banken betalar för närvarande dagligen. böter, som trädde i kraft den 15 september 2020, för att inte uppfylla två av kraven, dels beträffande pågående due diligence, dels beträffande kundtjänst för förfaranden för politiskt utsatta personer. ”

Totalt har banken betalat 3 miljoner norska kronor i dagsböter.

 

 

Platsannonser

Logga in