Foto: TT
Foto: TT
Finans

Coelichef ska betala sanktionsavgift på 330 000 kronor

Mannen missade att inom föreskriven tid anmäla transaktioner med aktier i Coeli Private Equity .

Uppdaterad 2021-04-15
Publicerad 2021-04-15

Den 10 mars 2020 anmälde mannen att han är en person i ledande ställning i Coeli Private Equity och att han har genomfört förvärv av 5 827 aktier à 98 kronor den 3 december 2019 och förvärv av 4 173 aktier à 98 kronor den 4 december 2019. När han noterade att transaktionerna inte hade rapporterats gav han omedelbart in anmälningar.

FI noterar att ingen marknadsaktör har fått en otillbörlig fördel eller nackdel till följd av att bolaget inte har rapporterat har gjort sig skyldig till är inte av en sådan dignitet att något annat än ett ringa belopp bör har inte heller gjort någon vinst till följd av överträdelserna. I anmälan har bland annat angetts att transaktion 1 genomfördes den 3 december 2019 och att transaktion 2 genomförde den 4 december 2019.

Av de avräkningsnotor som har getts in i ärendet framgår dock att transaktion 1 genomfördes den 29 november 2019 och att transaktion 2 genomfördes den 2 december 2019. Anmälan innehåller således brister i form av felaktiga uppgifter om transaktionsdatum, skriver FI i sitt beslut.

Mot bakgrund av överträdelsernas karaktär, transaktionernas värde och föreningens längd bestämmer Finansinspektionen att ett ingripande ska ske genom beslut om sanktionsavgift. Vid bestämmande av sanktionsavgiftens storlek tillämpar Finansinspektionen riktlinjer där avgiften, som utgångspunkt, beräknas enligt en schablonmodell.

Finansinspektionen fastställer sanktionsavgiften för Coelichefen, efter avrundning, till 330 000 kronor. Avgiften kommer att faktureras när beslutet har vunnit laga kraft. 

Mannen företräddes av advokat Björn Wendleby Harvest Advokatbyrå.

Platsannonser

Logga in