FinansNyhet

Brittiska GT slutar tävla om de största uppdragen

Beskedet från brittiska Grant Thornton kommer i ett känsligt läge, när Big4 är under press i Storbritannien.
Publicerad

Grant Thornton i Storbritannien slutar delta i upphandlingar om revisionen i de största börsföretagen. Skälet: Det är alltför svårt att vinna mot Big4.

Rakel Lennartsson

Brittiska Grant Thornton (GT) har bestämt sig för att sluta tävla om revisionsuppdragen i de största börsföretagen, “FTSE 350”. Det är alltför svårt att vinna mot Big4 och därför inte värt mödan, konstaterar revisionsbyrån som är den femte största på den brittiska marknaden. 

– Strukturer på marknaden gör det omöjligt för oss att fortsätta lyckas inom den. Om utrymmet domineras av fyra spelare och det inte verkar finnas någon aptit hos marknaden att ändra på det, låt oss då fokusera på områden där vi kan lyckas, säger Grant Thorntons vd Sacha Romanovitch till Financial Times (FT).

FTSE 350 refererar till Londonbörsens lista över de 100 största börsföretagen tillsammans med de 250 näst största börsföretagen. Att vara med och tävla om revision uppdragen i dessa bolag kostar runt 300.000 pund per upphandling, enligt GT:s vd i Storbritannien. En alltför hög prislapp för att rutinmässigt hamna på en hedervärd andraplats, tycker hon. 

Annons

Brittiska GT har i dag en handfull revisionsuppdrag inom FTSE 350 och dessa kommer man inte att släppa. Däremot ger GT nu upp tävlan om nya uppdrag på en marknad som tycks gå mot ökad koncentration, tvärtemot lagstiftarens intentioner genom exempelvis EU:s så kallade revisionspaket.

Grant Thorntons besked, förmedlat vid inledningen till påskhelgen förra veckan, kommer i ett känsligt läge. De senaste veckorna har tonen mot Big4 i Storbritannien trappats upp, till följd av dels nya företagsskandaler, dels rapporter om tilltagande marknadskoncentration.

Stephen Haddrill, chef för Financial Reporting Council (FRC) som övervakar revisorer och revision i Storbritannien, har tidigare i vår sagt att han vill utreda möjligheten att tvinga de fyra största revisionsbyråerna (Big4) att knoppa av sina respektive revisionsverksamheter. Enligt Financial Times förs samtal mellan FRC och den brittiska konkurrensmyndigheten, the Competition and Market Authority (CMA) om att tillsätta en utredning om revisionsmarknaden i Storbritannien.

Annons

Big4:s andel av FTSE 350-marknaden har ökat från 95 till 98 procent de senaste fem åren, enligt FT. Det betyder att EU:s revisionspaket som trädde i kraft 2016 och bland annat syftade till att öka konkurrensen på marknaden inte har gett någon effekt.

I september förra året kom EU-kommissionen ut med sin första marknadsrapport sedan revisionspaketet trädde i kraft. Marknadsrapporten är en sammanställning av uppgifter från de nationella myndigheterna med ansvar för tillsyn av revision samt Europeiska konkurrensnätverket. 

Svenska Revisorsinspektionen (RI) har analyserat rapporten och skriver att den bekräftar att marknaden för lagstadgad revision i företag av allmänt intresse har förblivit relativt koncentrerad i de flesta medlemsstater. “I 15 av 21 medlemsstater har de fyra stora mer än 80 procent av marknadsandelen, för omsättning för lagstadgad revision av företag av allmänt intresse”, skriver RI.

Annons

I Sverige finns i nuläget 10 företag som reviderar företag av allmänt intresse, det vill säga börsbolag och finansiella företag. 2015 var motsvarande siffra 15 stycken, att jämför med 50 i Storbritannien. Trots det betydligt större antalet revisionsföretag i Storbritannien, är Big4:s marknadsandel sett till omsättningen för lagstadgad revision över 80 procent. I Sverige är motsvarande siffra cirka 85 procent.  

Ju högre upp i näringskedjan man kommer, desto dominantare tycks Big4:s ställning vara. Det är en slutsats som man kan dra av FT:s och EU-kommissionens siffror. 

Svesnka RI har redan varnat för den tilltagande marknadskoncentrationen. 

“Regelverket började gälla sommaren 2016 så det är fortfarande tidigt, men vi ser redan nu en tendens som vi tycker är viktig att lyfta upp, kopplat till den målsättning som EU-kommissionen hade, som ju var att öka konkurrensen”, sa myndighetchef Per Johansson till Realtid.se tidigare i vår. 

 

 

Annons