Annons

Annons

Per Johansson

....chef för Revisorsinspektionen, som vill se mer hjältemod bland revisorerna. Branschen bör ta ett större ansvar för de grundläggande orsakerna till bristande yrkesetik, tycker han.

Revisorskåren krymper och åldras. Samtidigt ställs nya krav på revisionen. Revisorsinspektionen föreslår därför flexiblare regelverk för auktorisation av revisorer. 

Breddad kompetensbas, effektivare utbildning och höjd kvalité, är drivkrafterna bakom RI:s utbildningsreform. Det menar myndighetschef Per Johansson som bemöter kritiken från högskolesektorn. 

Mindre revisionsbyråer har svårt att konkurrera om revisionsuppdragen i företag av allmänt intresse, dit börsbolag och finansiella företag hör. Det varnar Revisorsinspektion för i sin årsredovisning 2017.

Per Johansson är ny Nordenchef på danska it-koncernen KMD i Köpenhamn. Nu leder han bolagets nordiska finanssatsning. "Vi är välkända i Danmark, men har muskler att bli betydligt större", säger han till Realtid.

Under året har flera betydande förändringar gjorts inom Revisorsinspektionen. Bland annat har en ny strategisk inriktning antagits. "Myndigheten har tidigare haft ett tydligt fokus på tillsyn och disciplinärenden, men genom den nya strategin ska vi också jobba förebyggande" säger Per Johansson, myndighetschef för Revisorsinspektionen, till Realtid. 

Sidor