Frida Bratt, sparekonom på Nordnet, delar inte Joakim Bornolds analys av begränsningarna inom ISK. Foto: Nordnet och Söderberg & Partners
Börs

Bratt: "Bornold har en övertro på våra lagstiftande organ"

Joakim Bornold är av åsikten att regler som utestänger ISK-sparare från vissa börsnoteringar finns där av en anledning. Frida Bratt håller inte med.

Publicerad 2020-09-14

– Att säga att regler finns för att lagstiftaren har tänkt på alla möjliga framtida scenarion, ur alla vinklar och alla perspektiv, är nog tyvärr att - med all respekt - ha en övertro på våra lagstiftande organ. Särskilt som finansmarknaden befinner sig i ständig förändring och ISK-lagen är åtta år gammal, det säger Frida Bratt, Nordnets sparekonom, med anledning av vad Söderberg & Partners sparekonom Joakim Bornold sa till Realtid i torsdags.

– ISK är så pass skattegynnat att man måste hålla strikta regler för att försvara att det finns kvar. Börjar vi luckra upp reglerna så finns det risk att vi öppnar Pandoras ask. Nyemitterade aktier ja ”gamla” aktier nej. Handeln bör fortsatt ske inom reglerade marknadsplatsers murar, sa Joakim Bornold då bland annat. Läs hela artikeln här>>

Ett investeringssparkonto är tänkt att användas av privatsparare som sparar i aktier och fonder, och inte exempelvis av privata näringsidkare vid företagsöverlåtelser. Därför finns det i lagen ett krav på att aktier måste vara marknadsnoterade. Onoterade aktier utesluts därmed från ISK. Samtidigt har det i lagen gjorts ett antal undantag för när onoterade aktier får överföras till ett ISK. Det handlar bland annat om situationen när aktier emitteras från ett bolag som avses bli börsnoterat inom 30 dagar, alltså en så kallad IPO.  Men aktier i en IPO kan också härröra från grundare och befintliga ägare, och alltså inte från bolaget som ska bli börsnoterat (emittenten). I en sådan emission - vilket har inträffat i 20 procent av fallen bara det senaste året - kan ISK-sparare inte delta. Det beror på att det är omöjligt att skilja nya och gamla aktier från varandra.

– Ett rent förbiseende från lagstiftarens sida om du frågar mig, säger Frida Bratt.

Joakim Bornold anser också att börsnoteringarna ska anpassa sig till ISK-reglerna. Det tycker Frida Bratt är att begära mycket.

– Jag anser att det är orimligt att företag som vill noteras ska anpassa sina börsintroduktioner efter en lagstiftning som i just detta avseende var otillräcklig redan när den trädde i kraft för åtta år sedan.

En lösning finns, enligt Frida Bratt.

– Undantaget för onoterade aktier kan utvidgas till att också avse den situation när ett prospekt har upprättats, och erbjudandet alltså riktas till allmänheten. Det är mycket svårt att se några negativa konsekvenser av ett sådant tillägg. Joakim Bornold har intet att frukta här.

– Den goda nyheten för spararna är att vi har fått positiva signaler från de politiker vi för en dialog om detta med. Det finns en förståelse och en probleminsikt. Jag ser med tillförsikt fram emot en långsiktig lösning på de problem som uppstått kring ISK genom åren, så att ISK kan moderniseras och bli en folksparform att räkna med även i framtiden.

Platsannonser

Logga in