Finans

Arion Bank halverar resultatet

Den första rapporten efter isländska Arion Banks notering på Stockholmsbörsen visar att resultatet mer än halverades under första halvåret i år. Rörelseintäkterna minskade samtidigt med 5 procent och kostnaderna ökade med 27 procent. “Bankens finansiella resultat för andra kvartalet ligger i linje med förväntningarna”, kommenterar bankens vd Höskuldur H. Ólafsson.

Publicerad 2018-08-06

Den 15 juni i år noterades isländska Arion Bank på Nasdaq Island och Nasdaq Stockholm efter en börsintroduktion som omfattade 28,7 procent av bankens aktier. För första gången efter listningen släpper nu banken, som bygger på resterna av före detta Kaupthing Bank, en rapport.

Halvårsrapporten visar att räntenettot under första halvåret 2018 uppgick till 14,5 miljarder isländska kronor, jämfört med 15,3 miljarder isländska kronor under samma period i fjol, en minskning med 5 procent.

Rörelseintäkterna under första halvåret 2018 uppgick till 26,6 miljarder isländska kronor, jämfört med 27,9 miljarder isländska kronor under samma period i fjol, en minskning också det med 5 procent.

Rörelsekostnaderna under första halvåret 2018 uppgick till 17,6 miljarder isländska kronor, jämfört med 13,8 miljarder isländska kronor under samma period i fjol, en ökning med 27 procent.

Resultatet efter skatt för första halvåret 2018 uppgår till 5,0 miljarder isländska kronor, vilket kan jämföras med 10,5 miljarder isländska kronor under första halvåret 2017, en minskning med 52 procent.

“Bankens finansiella resultat för andra kvartalet 2018 ligger i linje med förväntningarna efter de något utmanande tre första tre månaderna”, skriver bankens vd, Höskuldur H. Ólafsson, i sin kommentar till rapporten.

Sett till andra kvartalet i år visar halvårsrapporten följande siffror.

Räntenettot under andra kvartalet 2018 uppgick till 7,6 miljarder isländska kronor, jämfört med 8,2 miljarder isländska kronor under samma period i fjol, en minskning med 7 procent.

Rörelseintäkterna under andra kvartalet 2018 uppgick till 14,4 miljarder isländska kronor, jämfört med 15,2 miljarder isländska kronor under samma period i fjol, en minskning med 5 procent.

Rörelsekostnaderna under andra kvartalet 2018 uppgick till 17,6 miljarder isländska kronor, jämfört med 13,8 miljarder isländska kronor under samma period i fjol, en ökning med 27 procent.

För det andra kvartalet i år uppgick resultatet efter skatt till 3,0 miljarder isländska kronor, jämfört med 7,1 miljarder isländska kronor för andra kvartalet i fjol, en minskning med 57 procent.

Kärnprimärkapitalrelationen uppgick vid halvårsskiftet 2018 till 21,8 procent, vilket kan jämföras med 23,6 procent vid årsskiftet sex månader tidigare.

Bankens IPO i juni övertecknades kraftigt, enligt rapporten, och ungefär 70 procent av investerarna är hemmahörande i andra länder än Island. Noteringen var den näst största på Stockholmsbörsen hittills i år, och den näst största någonsin på Reykjavikbörsen.

“En av de faktorer som tydligt attraherade investerarna var bankens robusta kapitalposition och möjligheten att reducera den stegvis framöver de kommande åren genom utdelningar eller aktieåterköp. Styrelsen har beslutat att lägga fram ett förslag till bolagsstämman i september om att en utdelning på 10 miljarder isländska kronor ska betalas till aktieägarna innan utgången av tredje kvartalet. Det motsvarar 5 isländska kronor per aktie. Investerarna visade också intresse för utvecklingen i dotterbolaget Valitor, som bedriver betaltjänster på Island, i Skandinavien och i Storbritannien. Banken har nu anlitat en internationell managementkonsult som ska bistå med en strategisk genomgång av bolaget”, skriver Höskuldur H. Ólafsson i vd-ordet.

Platsannonser