Annons

Annons

Arion Bank

Isländska Arion Banks första kvartal tyngdes av jämförelsestörande poster. Resultatet halverades jämfört med föregående period föregående år.

Isländska Arion Bank som är noterad på Stockholmsbörsen vinstvarnar för tredje kvartalet 2018. Vinstfallet orsakas av problem kopplade till kreditfaciliteter till ett kundföretag.

Den första rapporten efter isländska Arion Banks notering på Stockholmsbörsen visar att resultatet mer än halverades under första halvåret i år. Rörelseintäkterna minskade samtidigt med 5 procent och kostnaderna ökade med 27 procent. “Bankens finansiella resultat för andra kvartalet ligger i linje med förväntningarna”, kommenterar bankens vd Höskuldur H. Ólafsson.

Priset i nyemissionen inför börsnoteringen av Arion Bank blir 75 isländska kronor per aktie. Vid denna nivå är emissionen är övertecknad flera gånger, meddelar banken.

Islands största bank, tidigare känd som Kaupthing Bank, går vidare med sina planer på en börsnotering.