Annons

Annons

Börsnoteringar

Efter uppgifter i veckan om att både Synsams och Cabonlines ägare valt att vänta med börsnotering – IPO – på grund marknadsturbulensen är frågan om intresset för börsnoteringar svalnat av? Realtids fredagspanel ger sin syn på klimatet för börsintroduktioner just nu.

 

Storägare tackar ja, småägare kräver mer. Så har det sett ut vid anmärkningsvärt många bud på börsbolag på sistone. Det kan finnas olika orsaker till det. Men i de här fallen beror det knappast på att storägaren vet mindre om bolaget, skriver Realtids Torbjörn Isacson.

Den första rapporten efter isländska Arion Banks notering på Stockholmsbörsen visar att resultatet mer än halverades under första halvåret i år. Rörelseintäkterna minskade samtidigt med 5 procent och kostnaderna ökade med 27 procent. “Bankens finansiella resultat för andra kvartalet ligger i linje med förväntningarna”, kommenterar bankens vd Höskuldur H. Ólafsson.

Norden hade 37 börsnoteringar under första halvåret 2018. Sverige står för den största ökningen av antalet börsnoteringar i år och hade totalt 21 IPO:s under första halvåret, visar en rapport från EY.

Aktiespararnas granskning visar att allt fler bolag söker bemyndiganden för en eller flera kontantemissioner med möjlighet att gå förbi de nuvarande ägarna. Det riskerar att urholka ägandet och i värsta fall minska värdet på deras aktier, skriver Claes Folkmar, chef för marknadsbevakningen på Aktiespararna.

Förväntansbolag har obetydliga intäkter men höjs till skyarna för att marknaden förväntar sig hockeyklubbseffekten, det vill säga stora affärer med fina vinster i framtiden. Men ingen vet om eller när det kan ske, då det handlar om tro och förhoppningar. Frågan är hur vd:ar för bolagen hanterar detta, skriver styrelsearbetaren Suzanne Sandler, som är före detta vd på Styrelseakademien.

Börsnoteringarna under årets första kvartal ökade globalt med 28 procent i värde trots att antalet IPO:s minskade med 27 procent. I Norden genomfördes 14 börsnoteringar under det första kvartalet 2018, visar en EY-rapport.

Att notera också små företag ger en möjlighet skapa det kapital som krävs för att kunna expandera bolaget. Fler företag bör titta närmare på denna möjlighet. Här finns betydande finansiering för SME-företagen att hämta från kapitalmarknaden, vilken sedan kan kombineras med bland annat bankfinansiering som säkras genom det riskkapital som genererats vid noteringen, skriver ek. lic. Peter Tovman, som varit med och författat en rapport i ämnet.

Sidor