Fastigheter

Ännu en Oscar Properties-revisor anmäld

UPPDATERAD Ytterligare en revisor kopplad till Oscar Properties-koncernen är anmäld till Revisorsinspektionen, RI. Ärendet handläggs nu av myndigheten.

Uppdaterad 2019-02-14
Publicerad 2019-02-13

Det är en PWC-revisor för Oscar Engelberts ägarbolag Parkgate som anmälts till Revisorsinspektionen för att ha varit för passiv och inte brottsanmält sin klient, som Svenska Dagbladet var först med att avslöja.

Enligt anmälan, som kom in i januari, har revisorn i flera år anmärkt på att årsredovisningen varit för sent inlämnad för att bolagets stämma ska kunna hållas i tid, men utan att göra mer åt saken. Anmälaren anser att revisorn har varit för passiv, att revisorn borde ha avgått och anmält Parkgate för bokföringsbrott.

Revisorsinspektionen har nu öppnat ett tillsynsärende mot revisorn.

I sitt svar på RI:s frågor påpekar PWC att den förundersökning för bokföringsbrott som inletts mot Oscar Engelbert på grund av de sena årsredovisningarna i Parkgate har lagts ner av Ekobrottsmyndigheten. Den anmälde revisorn hävdar att han, när han påtalat allvaret i de brister som funnits i samtal med Oscar Engelbert, inte sett någon anledning att gå vidare och brottsanmäla sin klient. Även i övrigt hävdar han att han hanterat de problem med räkenskaperna som förekommit i enlighet med aktiebolagslagen och god revisionssed.

Sedan tidigare utreds en EY-revisor av Revisorsinspektionen i ett ärende som gäller Oscar Properties projekt Biografen Penthouses.

Platsannonser