Foto/illustration: Pixabay och SEB
Försäkring

AMF och SEB förlorar miljarder till konkurrenterna

Handelsbanken och Skandia är vinnare på flyttmarknaden för pensionsförsäkringar – samtidigt som konkurrenterna ser miljarder försvinna.

Uppdaterad 2020-08-26
Publicerad 2020-08-26

De senaste fem åren har 160 miljarder kronor flyttats mellan livbolagen i Sverige. Nettoeffekten är att 55 miljarder kronor har bytt förvaltare. Handelsbanken och Skandia är de främsta vinnarna medan SEB, AMF, Alecta och KPA är några av förlorarna. Det visar en färsk rapport från Sak & Liv, som bevakar försäkringar och pensioner.

Förra året gick Handelsbanken om Swedbank när det gäller inflyttat kapital. Totalt flyttade 3,6 miljarder kronor in till Handelsbanken medan Swedbank fick in 2,0 miljarder kronor. Båda bolagen är större än Nordea, som i många år låg i topp. Skandia dubblerade sin inflytt under 2019 jämfört med 2018 och nådde totalt 3,5 miljarder kronor.

Av de cirka 4.500 miljarder kronor som de svenska livbolagen för­valtade vid årsskiftet låg ungefär en tredjedel i premiebestämda pensionsförsäkringar med flytträtt. Under 2019 flyttades 39 miljarder kronor, varav knappt hälften, 17 miljarder, hanterades inom de stora kryssvalsmarknaderna.

– Rent praktiskt går det inte att jämföra alla flyttar med varandra. Marknaden för kapitalflytt utgörs egentligen av många separata marknader. Varje kollektivavtalad pensionsplan är en egen separat marknad, eftersom kapitalet inte kan flyttas ut ur planerna och inte heller mellan dem. Och utanför de kollektivavtalade planerna finns ett stort ”övrigt”, där 21 miljarder kronor rörde sig under 2019, säger Gunnar Loxdal, redaktör för Sak & Liv.

En tydlig övergripande trend är att kapitalet flyttas från försäkringsbolag till de bankanknutna bolagen – med undantag för SEB, som är det enda bankbolag varifrån det flyttas ut mer pengar än det flyttas in. Under 2019 handlade det om minus 2,9 miljarder kronor för SEB.

Tveklöst störst utflöde står AMF för, med totalt 23 miljarder kronor utflyttade de senaste fem åren, varav 5,8 miljarder kronor under 2019.

Andra trender är att kapital flödar från traditionell pensionsförsäkring till fondförsäkring.

– Förutom att det samlade kapitalet växer år för år så omfattar varje enskild flytt också mer kapital. Under 2009 låg snittflytten för ITP 1 på 13.000 kr, förra året var snittflytten 126.000 kronor inom KAP-KL/AKAP-KL och 114 000 kronor inom SAF-LO, säger Gunnar Loxdal.

De båda nischaktörerna Avanza och Nordnet har de senaste fem åren upplevt ett nettoinflyttat kapital på nästan 5 miljarder kronor, en siffra som dock skulle vara mycket större om Rikard Josefson, vd på Avanza, fick bestämma över flytträttsreglerna.

– Flyttmarknaden är dysfunktionell och det borde vara mycket lättare att flytta pengar. Nu kommer det förhoppningsvis nya regler för hur man kan ta betalt för dessa flyttar - eller rättare sagt inte ta betalt – vilket skulle gynna alla kunder, säger Rikard Josefson.

Han har förståelse för att en helt fri flytträtt skulle innebära vissa problem, men vidhåller att det borde vara helt fri flytträtt när det gäller fondförsäkringar.

– Det är inte bara avgifterna som innebär problem, utan att man måste fylla i och skicka en massa pappersblanketter i en i övrigt helt digital värld. De stora försäkringsbolagen har dock ingen vilja att ändra detta eftersom de hellre vill behålla sina kunder genom krångel än genom ett bra erbjudande. Trots detta har vi ett antal tappra kunder som tar sig genom denna administrativa härdsmälta, säger Rikard Josefson.  

Platsannonser

Logga in