Fastigheter

Akelius emitterar obligationer

Akelius Residential Property emitterar ej säkerställda obligationer till ett belopp om 1 000 miljoner kronor. Orderboken översteg 2 000 miljoner kronor.

Uppdaterad 2019-11-05
Publicerad 2019-11-05

Obligationerna löper till november 2024.

200 miljoner kronor emitterades till en fast årlig kupong om 1,25 procent och 800 miljoner kronor till en rörlig ränta om tre månaders Stibor plus 1,05 procentenheter.

Obligationerna ska noteras på Dublinbörsen. Danske Bank och Swedbank har varit finansiella rådgivare. Det framgår av ett pressmeddelande.

Platsannonser