"Jag kan inte gå i polemik med en juridikprofessor", säger Swedbanks tillförordnade vd Anders Karlsson om synen på advokatsekretess kontra MAR-reglerna.
"Jag kan inte gå i polemik med en juridikprofessor", säger Swedbanks tillförordnade vd Anders Karlsson om synen på advokatsekretess kontra MAR-reglerna.
Bank

500 miljoner återkommande kostnad för Swedbank

Ungefär hälften av den miljard kronor som Swedbank räknar med att lägga extra på ekobrottsbekämpning i år är kostnader som kommer att kvarstå under överskådlig framtid, säger Swedbanks tillförordnade vd Anders Karlsson till Realtid.

Uppdaterad 2019-04-25
Publicerad 2019-04-25

Swedbank meddelade på torsdagsmorgonen att banken räknar med en total kostnad på cirka 1 miljard kronor i år för flera åtgärder som banker vidtar för att bekämpa ekonomisk brottslighet.

Av den miljard kronor som ni nämner för 2019, hur mycket kommer att fortsätta in i nästa år och därefter?

– Grovt förenklat, av den miljarden kan du säga att ungefär 500 miljoner är till följd av extraordinära kostnader. Den andra halvan handlar om det vi kallar för “run-rate”. Om den extraordinära kostnaden kommer att försvinna nästa år eller inte är för tidigt att säga, så jag har inget bra svar på hur det kommer att se ut 2020, säger Swedbanks tillförordnade vd Anders Karlsson.

Men efter 2020, är det en halv miljard extra som är uthålligt?

– Om jag ska förenkla det grovt är det så.

Du nämnde under pressträffen att transparens bygger förtroende, då undrar jag varför ni inte berättar om innehållet i den norska advokatrapporten? Vi har pratat med en professor i juridik som tycker att MAR-reglerna (börsens regler för informationsgivning) står ovanför advokatsekretess och att advokatsekretess bara är relevant gentemot myndigheter. Varför berättar ni inte om innehållet i den?

– Det är en jättebra fråga, jag kan inte gå i polemik med en juridikprofessor. Jag tror det är farligt att gå ut med fragmenterade delar som har ett visst syfte. Nu gör vi en grundlig undersökning där den här ingår. Jag tittar framåt, jag vill veta vad som hänt historiskt, både för att lära mig men det är också någonting som vi gör för att möta myndigheternas krav.

Om Stockholmsbörsen granskar Swedbank eller för dialog med banken med anledning av detta vill inte Anders Karlsson svara på själv. Han hänvisar istället till bankens chef för investerarrelationer, Gregori Karamouzis:

– Det handlar om informationsgivning, de följer när vi släpper information och om vi har följt reglerna som gäller för att lämna information till marknaden eller inte. Det är massor med frågor som löpande ingår i den dialogen, säger Karamouzis.

Han tillägger att den norska advokatrapporten ingår i de frågor som Stockholmsbörsen har ställt till banken.

Som del i att återställa förtroendet meddelar också Swedbank på torsdagen att den har utsett advokat Biörn Riese att som extern legal rådgivare hjälpa styrelsen i den fortsatta utredningen. Styrelsen har även givit kommunikationsrådgivaren Kreab i uppdrag att stötta styrelsen och vd i arbetet med att återskapa förtroendet för Swedbank.

På en fråga under torsdagens pressträff på Swedbanks huvudkontor om vad Biörn Riese ska göra, svarar Karlsson:

– Det är en ganska komplex situation, inte minst juridiskt. I det här fallet handlar det om att hjälpa styrelsen förstå både hur regelverk i olika marknader verkar och hur man ska förhålla sig på bästa möjliga sätt.

När det gäller Ekobrottsmyndighetens (EBM) husrannsakan på onsdagen på Swedbanks huvudkontor i Sundbyberg säger Karlsson att det är en “naturlig fortsättning” på den förundersökning som EBM gjorde tidigare i år. Banken har nu gett ett antal dokument till EBM.

Ytterligare en fråga som oroar många är eventuella böter från USA. Men Anders Karlsson vill inte gå in på när Swedbank eventuellt kan komma att göra avsättningar för böter till amerikanska myndigheter.

Platsannonser