FinansNyhet

”Vi vill bli störst på AI-rådgivning”

Publicerad

Nordnet storsatsar på it och artificiell intelligens och släpper snart en robotrådgivnings-tjänst. "Vi vill bli den första banken i Europa som använder AI på bred front", säger nätbankens vd Peter Dahlgren. Men satsningarna kostar på. Rörelseresultatet halverades under andra kvartalet till följd av kraftiga it-investeringar.

David Gustavsson

Peter Dahlgren tog över vd-posten i Nordnet i maj i år från Håkan Nyberg. Dahlgren har arbetat i finansbranschen i 20 år och rekryterades till nätbanken från SEB där han hade flera olika ledande roller, bland anant som chef för affärsområdet Liv, Pension & Kapitalförvaltning. Han har även arbetat på Nordea, Skandia Liv och Sjunde AP-fonden som han var med och byggde upp.

Peter Dahlgren berättar att han lockades till Nordnet för att han drivs av de digitala möjligheterna som, enligt honom, ger mervärde för kunden.

– Nordnet är rätt plattform för att göra det. Ny teknik gör det också möjligt för bredare kundgrupper att ta kontroll över sina pengar och sitt sparande, säger han till Realtid.se.

Annons

Har storbankerna hamnat på efterkälken på detta område?

– Jag tycker att svenska storbanker globalt sett ligger i framkant vad gäller nya digitala lösningar och innovativ teknik.

Han betraktar dock Nordnet som mer av en stor fintech "med en perfekt position vad gäller transparent disruptiv teknik".

Annons

– Vi har även ett starkt varumärke, ett stort kundförtroende och en av de bästa tech-plattformarna i Norden, hävdar Peter Dahlgren.

Nordnet har i dag 620.000 kunder vilket gör det till en av Nordens största nätbanker. Men vd:n har i närtid inga expansionsplaner utanför regionen.

– Vi har en unik och stark bas här och ska först se till att fortsätta växa här. Först därefter kan det bli aktuellt med fler regioner.

Annons

Avanza är en huvudkonkurrent. Har ni någon konkurrensfördel?

– Jag vill inte recensera Avanza. Men vi ska vara starkast på sparande och erbjuda världens bästa kundupplevelse.

Peter Dahlgren vill inte heller avslöja storleken på it-budgeten, men berättar att nätbanken nu gör stora it-investeringar. Under hösten ska man bland annat lansera en ny webbplats och en ny app. I fredags stod det även klart att Nordnet nu låter sina kunder göra kontoinsättningar med Swish. Något Realtid.se rapporterat om.

Nätbanken har tidigare även aviserat att det tecknat ett avtal med it-bolaget Infront. Genom samarbetet ska nätbanken byta ut sin plattform för aktiehandel, vilket Realtid.se också berättat. Nordnet har använt en egentillverkad plattform sedan 2001, men nu ersätts den av Infronts variant. Övergången inleds i september och ska vara slutförd i november. Inom kort lanserar dessutom en ny kundtjänst i form av AI-stödet Amelia som utveklats tillsammans med it-bolaget IPSoft. Kunder kommer att kunna interagera med och få hjälp av Amelia dygnet runt.

– Det handlar om att individualisera dialogen med kunderna och kunna serva dem 24/7. Vi måste hela tiden förbättra de interaktiva processerna. Med Amelia får vi bättre öppet- och svarstider, säger Peter Dahlgren och tillägger att fler it-samarbeten är att vänta framöver.

Varför investerar ni i AI?
– Kunderna blir allt mer krävande och nu gör vi en storsatsning på artificiell intelligens. Vår övertygelse är att det är avgörande för att förbättra kundupplevelsen. Om man inte satsar på det nu så tror jag att det blir svårt att konkurrera om kunderna inom ett par år.

Han menar att de är mer medvetna om olika alterantiv än tidigare och jämför med resebranschen.

– När man till exempel bokar en resa så väljer man i regel det mest kundfokuserade alternativet. Men i finansbranschen är kundupplevelsen generellt sämre på grund av de många regelverk som omgärdar den.

Att inte förstå och uppfylla kundernas förväntningar på användarvänlighet pekar Peter Dahlgren ut som det enskilt största hotet mot finansbranschens affärsmodeller.

– Det handlar om att till exempel förstå deras riskaptit och andra beteenden och skapa individanpassade tjänster utifrån det, säger han och fortsätter:

– Marknaden är mycket gynnsam nu för oss nu ur det perspektivet. Vi vill bli den första banken i Europa som använder AI på bred front för att tillhandahålla finansiell rådgivning, säger han.

Dahlgren vill inte kommentera enskilda kundmål, men medger att han räknar med stark kundtillväxt tack vare bankens nya och kommande digitala satsningar.

– Vi ska skräddarsy erbjudanden för olika kundgrupper och generellt bli personligare. Amelia är ett första steg mot det.

Nätbankens många it-satsningar syftar också till att möta de många EU-regelverken såsom Mifid2, PSD2 och GDPR som införs nästa år. De nya regleringarna ska bland annat öka kundens kontroll över sin data och göra det enklare att byta leverantör.

– Ju fler lagar som tillkommer desto viktigare blir det att underlätta för dem. Där jobbar vi hårt för att genom ny teknik förenkla för spararna.

Samtidigt tynger de stora it-investeringarna vinsten. Under andra kvartalet 2017 halverades rörelseresultatet till 43 miljoner kronor, medan periodens resultat efter skatt minskade med 46 procent till 37,3 miljoner. Anledningen är de "extraordinära kostnaderna" som totalt uppgick till 31,6 miljoner kronor under perioden.

Nordnet har ett mål för när vinsten ska ökas igen, men Peter Dahlgren vill inte kommunicera när. Samma sak gäller bankens tillväxtmål. Som ett led i den digitala omgörningen köptes Nordnet ut från börsen för snart ett år sedan. Beslutet fattades av Öhmangruppen – som grundat banken och som äger 60 procent av den – och riskkapitalbolaget Nordic Capital som äger resterande andel.

Peter Dahlgren ser utköpet som en positiv åtgärd.

– Vi gör nu aggressiva investeringar och är börsen inte uppenbart den bästa miljön för ett bolag i en transformationsprocess. Börsen kan vara kortsiktig och är inte alltid rätt för de som ska ändra sina affärsmodeller, förklarar han.

Nordnet har också valt att strömlinjeforma sitt koncept. Det går till exempel inte längre att betala räkningar och att föra över pengar till andra konton via nätbankens plattform.

– Vår strategi är att satsa på det vi är bäst på och vi såg att vi hade låg nyttjandegrad på det området. Vi vill istället satsa på det kunderna efterfrågar. Men vi fortsätter att samarbeta med betalleverantörer.

Istället fokuserar banken på sitt kärnområde som kretsar kring sparande samt bolån och andra kreditprodukter. Och nu tar man även klivit in i rådgivningsvärlden.

– Nästa steg i den utvecklingen är att lansera någon form av robotrådgivningstjänst inom någon månad, berättar Peter Dahlgren för Realtid.se.

Annons