Fondias Sverige-vd Niclas Gottlieb säger att företaget befäst sin position.
Juridik

“Vi växer så det knakar”

I går släppte den nordiska juristbyrån Fondia sitt första årsbokslut som noterat bolag och det visar på mycket god tillväxt. För Sverigedelen finns inga offentliga siffror, men antalet anställda i Sverige har ökat från 5 till 30.

Uppdaterad 2018-02-20
Publicerad 2018-02-20

Det var i april 2017 som Fondia tog steget till börsen, i och med noteringen vid Nasdaq First North Finland. I går kom alltså första bokslutet som noterad koncern.

– Ja, jag tror absolut att noteringen har bidragit till att vi växer. Noteringen var ett viktigt steg i vår internationalisering och digitalisering, men den har också gett mycket publicitet vilket ger tillväxt. Vi växer så det knakar, säger Niclas Gottlieb, vd Fondia Sverige.

Fondiagruppens finansiella rapport för 2017 visar på nettointäkter om 175 miljoner kronor, en ökning med 17,6 procent jämfört med förevarande år. Rörelseresultat på 25 miljoner kronor innebär en ökning med 27,1 procent. Rörelsemarginalen var 14,6 procent. Månatliga fasta intäkter stod för 45 procent av nettointäkterna.

De månatliga fasta intäkterna är ett unikt inslag i branschen och kommer från Fondias koncept med en outsourcad bolagsjuristavdelning, kallad Legal Department as a Service (LDaaS). Ett företag kan prenumerera på sin bolagsjuristavdelning och därmed få kontroll på sina kostnader samtidigt som Fondia kan arbeta nära och proaktivt med sina kunder.

– 70 procent av vår omsättning kommer från dessa LDaaS-kunder och 30 procent från klassiska så kallade case-kunder, säger Niclas Gottlieb.

Skillnaden mellan 70 och 45 procent är extratimmar och tilläggstjänster som LDaaS-kunderna köper.

– Jämfört med en traditionell advokatbyrå som börjar på noll varje dag har vi redan 45 procent av intäkterna som kommer på löpande räkning. säger Niclas Gottlieb.

Som börsnoterad juristbyrå med en unik affärsmodell är Fondia en uppstickare i branschen, med en förhållandevis liten marknadsandel i Sverige. I Finland är man dock topp 10 bland leverantörer av affärsjuridik och målen för den svenska verksamheten är högt satta. Tidigare i år förvärvade Fondia den svenska juristbyrån Jansson & Norin vilket innebar att personalstyrkan flerdubblades i Sverige.

– I början av 2017 var vi cirka fem personer i Sverige, i och med förvärvet av Jansson & Norin tillkom drygt 20 så i dag är vi närmare 30 personer. Vi har fortfarande en liten del av marknaden, men nu är vi en etablerad spelare, samtidigt som vi förblir en uppstickare, säger Niclas Gottlieb.

Några siffror över tillväxten i Sverige kan han dock inte lämna ut eftersom koncernen har valt att inte redovisa Sverige separat. Transparens är annars ett av bolagets värden och Niclas Gottlieb har stort förtroende för vad börsnoteringen kan göra för trovärdighet och kvalitet. Den börsnoterade firman står nämligen utanför Advokatsamfundet och den kvalitetsstämpel som titeln advokat innebär.

Det är klart att det finns en tyngd i titeln advokat, men för det första tror jag inte att kunderna alltid vet skillnaden på en jurist och en advokat, för det andra har vi likvärdiga etiska regler som Advokatsamfundet, säger han och fortsätter:

– Vi har finanspressen och drygt 3000 aktieägare som bevakar varje steg vi tar. Det skulle vara värre för oss att en missnöjd kund hängde ut oss i finanspressen än att Advokatsamfundet gav oss en reprimand.

Fondia i korthet

Fondia är Nordens största affärsjuristfirma med ca 140 anställda, varav knappt 30 finns i Sverige. Förutom Finland finns byrån också i Estland.

I april 2017 noterades Fondia på Nasdaq First North Finland och i januari 2018 förvärvade Fondia den svenska affärsjuristbyrån Jansson & Norin.

Fondia har utvecklat en unik affärsmodell som kallas Legal Department as a Service (LDaaS) där man erbjuder en extern bolagsjuristavdelning till en fast månadskostnad till både stora som små företag.

Platsannonser

Här är finansbolagen och advokatbyråerna som har fått mest i coronastöd
118 miljoner fördelades i branschen. Läs kommentarerna från de som fick mest.

Logga in