Juridik

”Vi kommer att öka vår marknadsandel”

Setterwalls Advokatbyrå växer inom tvisteområdet. “Den ökade komplexiteten i näringslivet gör att tvisterna blir mer komplicerade” säger Kristina Einarsson, byråns managing partner.

Uppdaterad 2019-10-02
Publicerad 2019-10-01

Setterwalls Advokatbyrå etablerar en av de största tvistelösningsavdelningarna i Sverige när fem jurister i Hamiltons tvistelösningsteam, vilket är merparten av teamet, ansluter. Den nya enheten på Setterwalls Stockholmskontor kommer att bestå av totalt 15 jurister, vilket inkluderar fem delägare.

Kristina Einarsson, som är managing partner (motsvarar vd) på Setterwalls ser stora möjligheter inom tvistelösningsområdet. 

– Tvistelösning är en växande marknad. Internationaliseringen och den ökade komplexiteten i näringslivet gör att tvisterna blir mer komplicerade. Vi är starka inom de flesta områden som exempelvis aktieägartvister och entreprenadtvister och de nya delägarna Johannes Ericson och Magnus Rydberg kompletterar vår tvisteverksamhet riktade mot bland annat försäkringsbolag och revisionsfirmor med både ansvars- och regresstvister. Därmed kommer vi att kunna rikta ett mer komplett erbjudande till större företag och försäkringsbolag. På sikt innebär det att vi kommer att kunna ta större marknadsandelar.

Nu ansluter två delägare och tre biträdande jurister. Vem var det som tog kontakt med vem?
– Vi har letat aktivt efter medarbetare som kan komplettera vårt team med ytterligare kompetens och vi fann varandra genom det arbetet.

Realtid har sökt Hamiltons managing partner, Emma Berglund, som inte vill kommentera nyheten om att fem jurister lämnar byrån.  

Platsannonser

Logga in