FinansNyhet

”Vi har två år på oss att vända skutan”

Stellan Lundström, Erik Olsson, Lennart Weiss och Claudia Wörmann.Stellan Lundström, Erik Olsson, Lennart Weiss och Claudia Wörmann.
Stellan Lundström, Erik Olsson, Lennart Weiss och Claudia Wörmann.
Publicerad

Marginalerna pressas hos alla bostadsutvecklarna. Har branchen nått botten nu? Fredagspanelen har ställt frågan till Stellan Lundström (KTH), Erik Olsson (Erik Olsson), Lennart Weiss (Veidekke) och Claudia Wörmann (SBAB)

Camilla Jonsson

Stellan Lundström, professor i fastighetsekonomi på KTH.

Är det här botten för bostadsutvecklarna?
– Slutkunden och banken mår just nu förhållandevis bra, medan bostadsutvecklaren och byggentreprenören lever med hoppet att bostadsmarknaden ska vända senast 2020. Dröjer det längre är orderböckerna lövtunna och då särskilt i storstad.

– Min bedömning är att vi har två år på oss att vända skutan. Problemen är att Riksbanken spelat bort räntevapnet samtidigt som bolånetak och amorteringskrav kraftfullt sorterar bland köparna på bostadsmarknaden. Vi riskerar att än en gång få uppleva att förändrade institutionella regelsystem samspelar med konjunkturen på ett negativt sätt för marknadens funktion.

Annons

– Vi upplevde samma sak 1990 då inflation tillsammans med skatte- och bidragsregler tillsammans med en negativ BNP-utveckling  bidrog till att närapå tippa banksystemet.

Kommer vi att få se konkurser?
– Det torde i de flesta fall leda till vad vi kallar omstruktureringar i branschen där redan stora blir större.

Vad tycker du om att nybyggen reas ut?
– Att nybyggen säljs ut med rabatter är en signal om vilken tro om bostadsmarknaden aktörerna har. Det gäller att rädda den egna balansräkningen.

Annons

 

Erik Olsson, vd för Erik Olsson:

Är det här botten för bostadsutvecklarna?
– Det vi ser nu är att fler och fler projekt får marknadsanpassad prissättning vilket gör att försäljningen kommer igång. På så sätt kan man säga att botten avseende försäljningen är passerad.

Annons

Kommer vi att få se konkurser?
– Den ekonomiska stabiliteten hos byggföretagen är naturligvis varierad, men vi har inte den ekonomiska insynen att vi känner till om någon är konkursmässig.

Vad tycker du om att nybyggen reas ut?
– Att byggföretagen ändrar prissättningen på de projekt som inte når deras försäljningsmål tycker vi är positivt och även visar på professionalism.

 

Lennart Weiss, kommersiell direktör, Veidekke:

Är det här botten för bostadsutvecklarna?
– Det är troligt att marknaden bottnar i år. Eftersom ett bygge tar cirka två år från byggstart till inflyttning är det sannolikt att marknaden når en ny balans 2020. För branschen innebär det en normalisering, men tyvärr också högre trösklar för unga och ekonomiskt svaga.

Kommer vi att få se konkurser?
– För mindre och icke noterade bolag kommer vi att se ett antal konkurser. När det gäller börsnoterade bolag är konkurser osannolika. Däremot kommer vi säkert att se en och annan nyemission, strukturaffär och ägarförändring.

Vad tycker du om att nybyggen reas ut?
– När villkoren förändras så kraftigt som det skedde 2017 med nya amorteringsvillkor och inte minst det nya skuldkvotstaket är det ofrånkomligt att det blir en sättning. För att nya projekt ska kunna komma igång senare måste priset i pågående projekt anpassas till det nya marknadsläget. Det är vad som sker nu. När marknaden väl är i balans kommer priserna åter att stiga i takt med hushållens ekonomiska tillgångar. Detta är alltså en tillfällig anpassning av övergående natur.

 

Claudia Wörmann, boendeekonom SBAB

Är det här botten för bostadsutvecklarna?
– En osäker marknad gör att köparna blir mer avvaktande till skillnad från på begagnatmarknaden – där anpassar man sig till marknadsläget genom att lägga färre bud.

– Nyproduktionen är omfattad av långa ledtider, du bestämmer dig för att köpa något med inflyttning i framtiden. Det är klart att på en osäker marknad påverkas nyproduktionen mer än begagnatmarknaden. Krav på kontantinsats och amorteringskrav påverkar alla köpare som dessutom kanske måste ta hänsyn till att deras nuvarande bostad sjunkit i värde.

– Vi har bostadsbrist, och många nya bostäder har tidigare kommit ut, men det som byggts har varit ganska likriktat i kombination med att efterfrågan på grund av regeländringar och osäkerhet har minskat. Om ett politiskt mål är att fortsätta få ut nya bostäder behövs en översyn, där man på detaljnivå studerar vad som nu hänt och agerar med regelförändringar utifrån det.

Kommer vi att få se konkurser?
– Ja, om inga lättnader sker och det fortsätter som nu. 

Vad tycker du om att nybyggen reas ut?
– Att man sänker priserna på nyproduktion är att anpassa sig till ett nytt marknadsläge. Processerna är långa och det ursprungliga priset kan vara satt i en helt annan marknad mot idag. Det är en naturlig följd av ett nytt marknadsläge.

– Är du intresserad av att köpa nyproduktion är det bättre att titta på just prissänkningar än mer flyktiga kampanjer som förekommer, med några månaders fri avgift, presentkort på möbler eller så. Priset påverkar ju boendeekonomin under hela återstoden av den tid du bor kvar. Det andra finns under en kort tid.

Annons