Konsult

”Vi behöver inte ta hänsyn till oberoendefrågor”

Redovisningsjätten Aspia har höga tillväxtmål och har rekryterat Grant Thornton. ”Vi ser en växande efterfrågan på  rådgivning från våra kunder”, säger vd Jan Frykhammar.

Uppdaterad 2019-09-05
Publicerad 2019-09-04

När revisionsjätten PWC:s svenska affärsområde Business Services förra sommaren såldes till IK Investment Partners föddes Aspia. Idag har företaget drygt 70 kontor och runt 1 450 medarbetare. 

Från start, i juli 2018, hade Aspia 1 100 medarbetare, vilket betyder en ökning med cirka 350 medarbetare.

Ni växer snabbt. Hur många ska ni bli?
– Vi har höga tillväxtmål och vill inte kommunicera ett exakt antal medarbetare som vi siktar på. Vi har som ambition att växa inom alla våra verksamhetsområden; redovisning, lön, skatt och annan affärsnära rådgivning, säger Jan Frykhammar, ordförande och ställföreträdande vd för Aspia.

Aspia har nyligen gjort en hel del rekryteringar. I april rekryterades redovisningsspecialisten Marcus Johansson från PWC och Bokföringsnämnden. För ett par veckor sedan rekryterades Ulrica Jerresand och Sofia Wallebom från Grant Thornton till enheten redovinsningsspecialisterna.

Kommer ni rekrytera fler till samma enhet?
– Redovisningsspecialisterna har expertkompetens inom komplexa regelverk och vi ser en växande efterfrågan på den typen av rådgivning från våra kunder. Vi tar ett steg i taget och utvecklar vår verksamhet utifrån marknadens behov, säger Jan Frykhammar. 

Innan dess utsågs en ny CFO på Aspia, Christer Karlsson.

– Christer Karlsson har varit Aspias CFO på interimuppdrag sedan i januari i år. Vi i styrelsen och ledningen är mycket nöjda med det han åstadkommit och därför tog vi beslutet att anställa honom från och med den 12 augusti, säger Jan Frykhammar. 

Finns det några fördelar respektive nackdelar med att vara en utbrytare från ett äldre stort revisionsbolag?
– En stor skillnad är att vi i och med att vi blev ett självständigt företag så behöver vi inte ta hänsyn till oberoendefrågor som revisionsbyråerna har att förhålla sig till. För oss innebär det att vi kan gå till nya marknader med nya erbjudanden som till exempel redovisning till större bolag och insourcingtjänster, säger Jan Frykhammar.

Lever gammal kultur kvar eller skapas ny?
– Vi genomför nu ett spännande och långsiktigt arbete med att tillsammans med medarbetare och chefer skapa och utveckla Aspias egen kultur som ska spegla det vi vill stå för som arbetsgivare och affärspartner, säger HR-chefen Lina Cavalli.

– Vi har sedan starten arbetat med att sätta vårt why, vision och mission för att vägleda oss i vårt utvecklingsarbete. Vi har också arbetat med att ta fram våra värderingar och beteenden kopplade till dem med alla medarbetare i olika workshops som vi nu integrerar i arbetssätt och processer. Vi vill ta vara på den styrka och erfarenhet vi har med oss från våra olika företag för att hjälpa våra kunder att förverkliga sina drömmar, säger Lina Cavalli.

Företaget har i huvudsak tre affärsområden; redovisning, lön och HR och skatt. Nu arbetar Aspia på att utveckla det digitala erbjudandet via affärsplattformen Mybusiness.

– Vi har även andra tjänster som våra kunder efterfrågar för att driva och växa sina företag som till exempel interimstjänster inom ekonomi, tjänster för att digitalisera ekonomifunktionen, försäljning och värdering av företag, säger Jan Frykhammar.

Ett Aspia i förändring innebär även att den tidigare vd:n Magnus Eriksson tvingades lämna sin post i mars i år.

– Anledningen är att bolag behöver olika typer av ledarskap i olika stadier.  Med den tillväxtresa Aspia står inför så bedömde styrelsen och huvudägaren att det behövdes en annan erfarenhetsbas och nya influenser, säger Jan Frykhammar. 

Har ni ny vd på ingång?
– Rekryteringen pågår. Just nu fokuserar vi på att hitta rätt person för uppdraget och har inget exakt datum för när den personen tillträder. Vi kommer att informera er när det är klart, säger Jan Frykhammar. 

Det växande antalet medarbetare beror även på att snabbväxande Aspia har förvärvat flera andra verksamheter. Ganska snart efter bildandet köpte Aspia den nordiska lönespecialisten DLN.

– DLN har en fin verksamhet med erbjudandet inom lön och har närvaro både i Sverige och i flera nordiska länder, säger Jan Frykhammar. 

I januari i år förvärvade Aspia dessutom Skeppsbron Skatt och breddade därmed utbudet med skatterådgivning.

– Via Skeppsbron Skatt kan vi erbjuda våra kunder hjälp med skatterådgivning vilket det finns en stor efterfrågan på. Vi har även förvärvat KPMG:s enhet för redovisning och lön, och alla verksamheterna ligger i linje med vår strategi att växa för att förstärka vår position som en ledande företagspartner, säger Jan Frykhammar. 

Kan vi vänta oss fler förvärv?
– Just nu handlar vår strategi om att växa organiskt och att i första hand att stärka vår befintliga verksamhet. Om rätt möjligheter uppstår framöver kan det bli aktuellt att titta på förvärv, förutsatt att det ligger i linje med vår långsiktiga strategi, säger Jan Frykhammar. 

Förs det några diskussioner i dagsläget?
– Det pågår diskussioner löpande, men på kort sikt ser jag inte att det är aktuellt att genomföra förvärv, säger Jan Frykhammar. 

Platsannonser