FinansNyhet

Vattenfall överväger försäljning av verksamhet i Berlin

Anna Borg, vd och koncernchef för Vattenfall.
Publicerad
Uppdaterad

Vattenfall ska fatta beslut om man ska fortsätta äga värmeverksamheten i Berlin eller sälja den i sin helhet.

Realtid.se

–Vattenfall är fullt engagerat i energiomställningen och vi har en omfattande plan för hur vi ska fasa ut kvarvarande fossila bränslen ur vår verksamhet, i enlighet med 1,5-gradersmålet i Parisavtalet. När vi nu inleder denna översyn så finns det goda argument både för att behålla och för att sälja verksamheten, säger Vattenfalls vd och koncernchef Anna Borg i en skriftlig kommentar.

Vattenfalls värmeverksamhet i Berlin har cirka 1 700 anställda och förser ungefär 1,3 miljoner hushåll med varmvatten och värme. Den omfattar tio värme- och kraftvärmeverk liksom 80 småskaliga kraftvärmeverk och diverse andra tillgångar. Värmenätet har en total längd av cirka 2 000 km.

– För det fall vi säljer verksamheten kommer vi att hitta en pålitlig framtida ägare som kan fortsätta omställningen av värmeverksamheten i Berlin medan Vattenfall kan frigöra både finansiella- och ledningsresurser för att fokusera på andra delar av portföljen för att möjliggöra ett fossilfritt liv inom en generation.

Annons

I samband med den strategiska översynen görs förändringar i Vattenfalls koncernledning och chefen för affärsområdet Heat, Ulrika Jardfelt, lämnar Vattenfall.

Martijn Hagens, chef för affärsområdet Customers & Solutions på Vattenfall, kommer vid sidan av sin nuvarande roll också vara tillförordnad chef för affärsområdet Heat från och med idag.

2016 avyttrade Vattenfall sin brunkolsverksamhet i Tyskland för att Vattenfalls ledning ansåg det var ”strategiskt rätt” och att det reducerade riskerna i koncernen. Försäljningen innebar en jätteförlust på drygt 40 miljarder kronor, varav närmare 18 miljarder kronor togs under 2015 och resten 2016.

Annons

”Vattenfall är inte känt för att göra goda affärer. Avyttringen av de tyska brunkolstillgångarna under i början av 2016 kan nu också börja räknas in under avdelningen ’mycket dåliga affärer’,” skrev Realtids Per Lindvall i en krönika förra veckan.

Det sålda bolaget, Leag, fick med sig en kassa på 15 miljarder kronor och åtaganden, som återställandeansvar för brunkolsgruvorna, på ungefär lika mycket. Köparen, tjeckiska EPH och den inte helt transparenta riskkapitalfonden PPF Investments med 50 procent vardera, fick helt enkelt en gratisoption på att vindarna skulle kunna vända.

 

Annons
Annons