Finans

"Vart sjätte börsbolag nyttjar Mangolds tjänster"

Mangolds tillgångar har ökat med 100 procent jämfört med för ett år sedan. "Vi har haft ökad efterfrågan på värdepapperskrediter och förvaltning," säger Per-Anders Tammerlöv.

Uppdaterad 2020-01-20
Publicerad 2020-01-20
Per-Anders Tammerlöv.

Mangold noterar en tydlig ökning för bolagets tillgångar med årligt arvode och ser en stor efterfrågan på värdepapperskrediter. Vid årsskiftet hade dessa tillgångar stigit till 1 475 miljoner kronor, en uppgång med mer än 100 procent jämfört med för ett år sedan. 

– Vi har haft ökad efterfrågan på värdepapperskrediter och förvaltning. Det är ett långsiktigt arbete som vi har haft som börjar ge avkastning nu så som jag ser det, säger Per-Anders Tammerlöv, vd för Mangold till Realtid.

Utlåningen till allmänheten uppgick per sista december till 157,1 miljoner kronor, jämfört med 106,4 miljoner kronor året innan. 

– Under året har vi vuxit och beloppet har blivit lite större. 2019 var ett bra år för oss.

Hur blir år 2020?
– Inledningen 2020 startade med samma klimat som 2019. Jag tror att denna utveckling kommer fortsätta.

Antalet transaktioner under det fjärde kvartalet uppgick till 34 798 jämfört med 26 759 samma kvartal föregående år. 

Även för de löpande tjänster Mangold erbjuder börsnoterade bolag finns en stark efterfrågan. Vid årsskiftet hade Mangold totalt 146 sådana uppdrag, jämfört med 136 stycken för ett år sedan. Dessa innefattar likviditetsgarantiuppdrag, uppdrag på Mangoldlistan och uppdrag där Mangold agerar Certified Adviser och Mentor till bolag listade på Nasdaq First North Growth Market respektive NGM. Även tjänsten Mangold Insights uppdragsanalyser räknas in. 

För 2020 ser Mangold fortsatt höga inflöden på alla områden. 

– Med den här mängden löpande uppdrag kan vi nu säga att nästan vart sjätte börsbolag nyttjar Mangolds tjänster på något vis, säger Per-Anders Tammerlöv.

– I takt med att vi får en större kapitalbas så kan vi låna ut mer pengar. Sedan växer antalet mindre bolag. Vi har mestadels små- och medelstora bolag som kunder där vi belånar deras aktier. En faktor som driver vår tillväxt är att antalet listade bolag har vuxit under den senaste tre-fyra årsperioden. 

I rapporten för tredje kvartalet 2019 skriver Mangold att det är det starkaste kvartalet någonsin för Mangold. Utvecklingen för segmentet Investment Banking var över förväntan och även segmentet Private Banking visade bättre siffror än föregående år. Hur fjärde kvartalet avslutades kan Per-Anders Tammerlöv dock inte kommentera utan hänvisar till rapporten som kommer den 29 januari.

Platsannonser