Annons

Annons

Alvarez_Marsal_534.png

Christer Wiberg, Paul Aversano, Taus Wolfsberg och Christer Johansson  

"Vårt mål är inte att bli störst, men bäst"

Idag blev det officiellt känt att en ny spelare, som utmanar the Big 4, har etablerat sig på den svenska marknaden. Alvarez & Marsal fokuserar på alla tjänster som revisionsjättarna erbjuder sina kunder, utom revision. "Arbetssättet inom revisionsfirmorna blir allt mer komplicerat på grund av oberoendereglerna. Jag tror inte att byråerna kommer att ge upp sitt erbjudande inom andra områden än revision självmant", säger Christer Wiberg, nordisk chef, till Realtid.

Alvarez & Marsal (A&M), ledande inom professional services, öppnar ett Nordenkontor i Stockholm. 

Stockholmskontoret kommer att ledas av de forna KPMG-konsulterna Christer Wiberg, Taus Wolfsberg and Christer Johansson. Christer Wiberg blir nordisk chef och ansvarig för rådgivning kring företagsöverlåtelser i Norden.

Öppningen är en del av företagets snabba expansion i hela världen – på endast 34 år har A&M vuxit från de två grundarna till idag 3.000 medarbetare och expanderat till 46 kontor runt om i världen. Men, etableringen av kontoret i Stockholm är också en följd av de allt tuffare kraven på revisionsfirmorna att dra ned på den lukrativa sidoverksamheten inom bl a M&A, due diligence och turnaround, för att istället enbart ägna sig åt revision. 

Annons

Annons

A&M har fokus på alla tjänster som the Big 4 erbjuder sina kunder, utom just revision, det vill säga företagsöverlåteler, omstrukturering och skatterådgivning. 

– Arbetssättet inom revisionsfirmorna blir allt mer komplicerat på grund av oberoendereglerna.  Jag tror inte att byråerna kommer att ge upp sitt erbjudande inom andra områden än revision självmant. Det är marknaden som styr den utvecklingen, säger Christer Wiberg. 

Det var när Brian Marsal, grundare av A&M tillsammans med Tony Alvarez, utsågs till Chief Restructuring Officer och försökte rädda revisionsjätten Arthur Andersen, undan en kollaps (vilket som bekant misslyckades) som han insåg att konkursen skulle innebära en stor förändring för hur de andra stora revisionsbyråerna skulle behöva arbeta. Det behövdes en ny plattform för tillväxt på vilken man inte behövde ta hänsyn till oberoendereglerna för revisorer – den tanken vilar verksamheten på än idag.  

– Det som oftast förknippas med Alvarez & Marsal är att de betonar det operativa, inte bara det finansiella och att arbetet sker mer "hands-on" från start till slut, säger Taus Wolfsberg.

A&M:s breda erbjudande gör att inte endast revisionsfirmorna betraktas som konkurrenter.

– De flesta rådgivningsföretag inom vårt segment är konkurrenter till oss i någon form. Men, ju mer vi integrerar våra tjänsteerbjudanden, det vill säga operationell och finansiell due diligence, desto mer unika blir vi, säger Christer Johansson. 

Den största marknaden för A&M är USA följt av Europa. Men även Asien och delar av Sydamerika har blivit viktiga marknader. Enligt Paul Aversano, Global Practice Leader för A&M’s Transaction Advisory Group och med ett förflutet på EY, var det ett naturligt steg att etablera det 46:e kontoret just i Stockholm. 

– Vi har en stark europeisk bas, men saknade den nordiska närvaron. De finns en stor efterfrågan på våra tjänster från aktörer inom de nordiska länderna och vi har tidigare kunnat bistå dem på distans. Nu tror vi att de har mycket att vinna på att vi etablerar oss lokalt.  

Enligt Paul Aversano är det inte jakten på klienterna som är den största utmaningen. Den största utmaningen ligger i att hitta rätt kompetens. 

– Vi anställer bara de bästa. För att arbeta med skatt till exempel måste man komma från en av the Big 4. Vi anställer inga studenter, endast seniora medarbetare som har gedigen kunskap.  Dessutom är vi även noggranna med att ha en bredd med olika kompetenser. Förutom konsulter rekryterar vi personer som har haft ledande befattningar inom olika branscher på ett eller annat sätt. Det gör att vi kan branscherna som vi arbetar med.  

Vad är visionen?

– Visionen är att växa i takt med våra klienters behov, så vi får helt enkelt se var våra klienter tar oss. Vi har ingen brådska utan arbetar långsiktigt. Vårt mål är inte att bli störst, men bäst, avslutar Paul Aversano. 

Ledningen i Stockholm

Paul Aversano, verkställande direktör för Alvarez & Marsal worldwide och Global Practice Leader av A&M’s Transaction Advisory Group

Christer Wiberg var chef för KPMG:s svenska konsult- och rådgivningsverksamhet innan han flyttade över till A&M. Christer har erfarenhet av att hjälpa företag i komplexa internationella företagsaffärer och har arbetat inom många branscher, bland annat hälso- och sjukvård, konsumenthandel och industriell tillverkning.

Taus Wolfsberg har tidigare varit ansvarig för KPMG:s svenska private equity grupp. Innan han knöts till A&M var Taus chef för KPMG:s team av försäljningsrådgivare i Sverige. Han har erfarenhet av att hjälpa riskkapitalföretag och stora företag i samband med förvärv, omstrukturering och försäljning av offentlig verksamhet.

Christer Johansson ledde, innan övergången till A&M, KPMG:s nordiska operationella due diligence- och integrationsteam. Tidigare arbetade Christer inom Atlas Copco och Alfa Laval, där han arbetade med integration, produktionsförbättringar och optimering. Christer tar med sig mer än 15 års operationell erfarenhet av due diligence, försäljningsprocesser och integrationer till A&M.

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons