Finans Nyhet

Valutor och bränslepris fortsätter pressa SAS

Taggar i artikeln

SAS
SASSAS
Publicerad
Uppdaterad

SAS resultatet före skatt slutade på minus 1,7 miljarder SEK, vilket är en uppgång med 0,3 miljarder SEK från föregående kvartal, eller en nedgång med 0,8 miljarder SEK jämfört med motsvarande period föregående år. I likhet med tidigare kvartal 2022 har valutor och flygbränslepriset gett stark motvind.

Realtid.se

Antalet passagerare som flög med SAS ökade med 13 procent jämfört med föregående kvartal och kabinfaktorn nådde cirka 77 procent. Kapaciteten ökade med 15 procent jämfört med tredje kvartalet. Det framgår av ett pressmeddelande.

Det fjärde kvartalet blev ännu ett kvartal med det högsta antalet passagerare sedan pandemin startade.

SAS strävar för närvarande efter att slutföra domstolsprocessen i USA under andra halvåret 2023. Genomförandet därav kommer sannolikt att innefatta ytterligare juridiska förfaranden i andra jurisdiktioner än USA. Till följd därav är det inte säkert att SAS AB:s aktieägare kommer att få någon ersättning i förfarandet. SAS förväntar sig att verksamheten inte kommer att påverkas av sådana juridiska förfaranden samt att SAS kommer att fortsätta tillhandahålla sina tjänster för kunderna som vanligt.

Annons

SAS behåller fokus på kostnadsbesparingar i hela bolaget för att säkerställa konkurrenskraftiga kostnader. De totala rörelsekostnaderna under kvartalet slutade på 10,7 miljarder kronor och de totala rörelseintäkterna landade på 10,7 miljarder kronor för kvartalet. De totala intäkterna ökade med 24 procent jämfört med det tredje kvartalet, en förbättring med omkring 4,9 miljarder kronor jämfört med motsvarande period föregående år, men fortfarande 21 procent lägre än fjärde kvartalet 2019, som var opåverkat av covid-19.

Kassamedlen i slutet av kvartalet uppgick till 8,7 ­miljarder kronor. Operativt kassaflöde uppgick till ett kassainflöde om 0,4 miljarder kronor under kvartalet, jämfört med ett kassainflöde om 1,1 miljarder kronor under motsvarande period föregående år.

Under vintersäsongen kommer SAS trafikera drygt 170 linjer till 90 destinationer. Mer kapacitet kommer att läggas till och SAS återvänder till populära vinterdestinationer som Miami, Sälen/Trysil, Innsbruck och Salzburg.

Annons

Inför sommarsäsongen planerar SAS att rekrytera och återanställa ett stort antal medarbetare för att kunna möta den förväntade ökande efterfrågan.

Annons