Pauline Holst Blomqvist, Avanza, Erik Laestadius, Carnegie, Maria Rimbäck, SEB, Johan Lindén, ABG Sundal Collier, Jonas Ljungström Naventus. Foto: Respektive bolag
Pauline Holst Blomqvist, Avanza, Erik Laestadius, Carnegie, Maria Rimbäck, SEB, Johan Lindén, ABG Sundal Collier, Jonas Ljungström Naventus. Foto: Respektive bolag
M&A

Välfylld höstpipeline inom corporate finance

Aktiviteten har ökat påtagligt bland Sveriges ledande corporate finance-avdelningar. Det ser ut att bli kö in på börsen till hösten. 

Uppdaterad 2020-06-24
Publicerad 2020-06-23

När Realtid för ett par veckorna tog tempen på M&A-markanden hos de stora affärsjuristerna var det idel positiva signaler inför hösten. Även de ledande corporate finance-avdelningarna i Sverige har just nu mycket att göra. Vårens försenade, pausade och inställda projekt har lett till en situation där allt fler företag förbereder sig inför en intensiv höst.

Pauline Holst Blomqvist, chef för corporate finance på Avanza, berättar att pipelinen inför hösten ser mycket välfylld ut – givet att det positiva tongångarna håller i sig.

– Det råder total islossning på kapitalmarknaden och de noteringsprocesser som pausades under coronankrisen är i stort igång igen samt fler därtill. Det kommer bli trångt ut på marknaden i augusti, september och oktober om det positiva sentimentet fortsätter på den inslagna vägen, säger Pauline Holst Blomqvist, chef för corporate finance på Avanza.

Hon tycker vidare att noteringen av Train Alliance, där Avanza var ensam finansiell rådgivare, är årets hitintills mest intressanta transaktion.

På investmentbanken Carnegie menar Erik Laestadius, chef för M&A-verksamheten, att marknaden är på väg tillbaka till en mer normal situation utan tvångsförsäljningar eller nedskruvade multiplar.

– Det finns många bolag som inte alls påverkas av situationen och för dessa ser vi verkligt högt intresse, kanske delvis för att det också är färre transaktioner totalt i marknaden. Köparna behövde till en början fokusera på portföljbolag, men har nu helt klart vänt blicken mot nya förvärv, säger Erik Laestadius, chef för M&A på Carnegie.

Sammantaget menar han att läget är mycket bättre nu än vad de flesta experter trodde för två månader sedan. Han menar att det tomrum i finansieringsmarknaden som bankerna lämnat efter sig under krisen istället fyllts av nya kapitalstarka aktörer.

Årets mest intressanta transaktion hittills?
– Jag tycker att flera av Carnegies transaktioner som genomförts under covid-19 är suveräna. Som försäljningen av Evondos, som gör robotar för dosdispensering i hemmet, som försäljningen av Finlands största fastighetsskötselbolag Kotikatu, och av norska Wexus som levererar modula byggnader men även förvärvet av Eleda Infra Services, säger Erik Laestadius.

Maria Rimbäck, director på SEB:s corporate finance-avdelning, menar att ECM-marknaden – Equity Capital Market det vill säga börsnoteringar med mera – präglats av stor aktivitet de senaste veckorna, särskilt inom riktade emissioner. Hon lyfter fram att vårens skörd av årsstämmor gett bolagen nya mandat att gasa sig igenom krisen eller refinansiera bolagen på nytt, vilket gett extra skjuts åt återhämtningen.

– Generellt ser vi en aktiv ECM-marknad med många riktade emissioner, särskilt de senaste veckorna. Återhämtningen på börsen samt mandat från årsstämmorna har bidragit till ökad aktivitet samt ett fönster innan sommaren som många bolag har valt att tillvarata.

– Intresset för publik M&A var mycket stor för någon månad sedan, men med en kraftigt stigande börs den senaste tiden och en fortsatt osäkerhet i lönsamhetsutvecklingen under innevarande år så är några projekt ”on hold” för tillfället, säger Maria Rimbäck.

Hon berättar vidare att stämningen på SEB är god och att corporate finance-avdelningen gjort mycket arbete hemifrån enligt myndigheternas rekommendationer.

Årets mest intressanta transaktion hittills?
– Personligen tycker jag börsnoteringen av Nanoform. Vi och bolaget är mycket glada över att det gick att genomföra en framgångsrik börsnotering parallellt i Stockholm och Helsingfors under detta turbulenta kvartal. Sen är det intressant att investerarmöten och roadshows genomfördes helt virtuellt. Det är första gången i Sverige som det har skett. Det spar mycket tid och processen blir tidseffektiv och jag tror framgent att en kombination av fysiska och virtuella möten kommer att ses som ett effektivt och accepterat sätt att arbeta, säger Maria Rimbäck.

ABG Sundal Collier s chef för investment banking säger att kapitalmarknaden i nuläget styrs av covid-19:s effekter på realekonomin samt centralbankernas insatser för att parera utvecklingen.

– Centralbankernas agerande är den stora vattendelaren jämfört med tidigare kriser, säger han.

– Den likviditet som pumpas ut i systemet saknar jämförelse och det trycker ned avkastningsmöjligheterna inom så gott som samtliga tillgångsslag. Följaktligen allokeras kapital in i aktiemarknaden vilket skapar enorma möjligheter för de bolag som är förberedda och är redo att ta emot den likvid som står på sidlinjerna och vill investeras.

Johan Lindén lyfter fram att bolag inom streaming eller spelutveckling samt de bolag som kan förvärva konkurrenter under krisen, kommer att bli vinnare när krisen är över. Han menar att stämningen på kapitalmarknaden präglas av volatiliteten men också av en generellt god riskaptit. Hos investmentbanken är framförallt aktiviteten kring riktade emissioner hög.

– Vi får många inspel från investerare som söker transaktioner att delta i, snarare än att företagen behöver övertyga förvaltarna om att det är en god idé att trycka nya aktier. I synnerhet den typen av primärtransaktioner är av intresse eftersom förvaltarna vill investera i tillväxt och att stärka bolagens balansräkningar. 

Årets mest intressanta transaktion hittills?
– Enkelt: Pexips börsintroduktion, som ABG var lead global coordinator på, är transaktionen som definierar 2020 så här långt. Under brinnande coronakris där alla världens börsintroduktioner ställs in genomförs en framgångsrik IPO av Pexip vilket är största noteringen av ett mjukvarubolag i Norden någonsin.

– Intressant att nämna är att alla investerarmöten genomfördes digitalt vilket ökade effektiviteten i processen och ledde till stora miljöbesparingar. Mycket av den modell vi utformade för detta kommer vi applicera i våra transaktioner framgent.

– Talar vi timing så går det inte heller att utelämna den miljardemission i Storytel vi genomförde i år där vi är stolta över att fortsätta stödja bolaget i kapitalmarknaden. Även det nytänkande som präglar finansieringsstrukturen kring Catena Medias företrädesemission där bolaget lyckas lösa kapitalanskaffningen och samtidigt hantera ett flertal stora frågor kring kapitalstruktur i ett svep förtjänar ett omnämnande, säger Johan Lindén.

Jonas Ljungström, senior partner på Naventus, instämmer i att Pexips notering är årets hitintills mest intressanta transaktion. Naventus noterar framförallt ett ökat investeringsintresse kring förnyelsebar energi. I våras arrangerade firman bland annat Renewables & Technology Summit på ämnet.

Vad är det som driver transaktionsmarknaden just nu?
– Av erfarenhet vet vi som arbetar med de publika SME-bolagen (små och medelstora bolag, red:s anmärkning) att deras möjligheter att ta upp traditionell upplåning är begränsad i oroliga tider. Då deras verksamheter ofta är i stark tillväxt, utveckling och förbättring av processer, forskningsintensivt med dyrbara kliniska studier och investeringstungt. Deras verksamhet är i en fas där externt kapital är nödvändigt.

– Under den senaste tre månadersperioden har investerarna varit något avvaktande beroende på rådande omständigheter. Effekten av det har blivit att det finns ett stort uppdämt behov av riktade emissioner, företrädesemissioner och annan lånefinansiering som förväntas lanseras i närtid.

Hur är stämningen?
– Marknadssentimentet hos investerarna inom SME-bolagen har under den senaste tiden förbättrats. Investerarna har selektivt börjat att utvärdera nya investeringar, och inte endast kompletteringsinvesteringar i befintliga innehav, utan även potentiellt nya investeringsmöjligheter, säger Jonas Ljungström.

 

Platsannonser