Finans Nyhet

“Utmaning att få med sig kulturen när man växer”

Vd Mattias Olofsson sätter tonen på snabbväxande Curamando.
Publicerad

Sedan 2017 har de digitala managementkonsulterna Curamando ökat sin personal med 116 procent. Hur klarar man rekryteringen i en så snabbväxande firma? Realtid frågande vd Mattias Olofsson.

När Curamando presenterade sitt bokslut för 2017 var det ett rekordår som lades till handlingarna – omsättningen landade på drygt 75 miljoner kronor, vilket var en ökning med nästan 80 procent jämfört med året innan. 

Vd Mattias Olofsson ser inga tecken på avmattning:

– Även om konjunkturen i samhället i övrigt ser ut att vända neråt ser det ut som om vårt segment kommer att fortsätta växa. Det gör att vi framför allt ser en utmanande obalans i tillgång och efterfrågan på expertis. 

Annons

Det har inte hindrat Curamando från att växa sin personal från 35 till dagens 141 personer inom loppet av mindre än två år. Då ingår även de anställda som tillkom i och med förvärvet av Conversionista i augusti förra året.

– Vi lyckas rekrytera även om rekryteringsläget är jättetufft för alla. Vårt fokus är att inte växa snabbare än att vi får med oss kulturen. Min personal skulle kanske inte hålla med, men jag håller faktiskt tillbaka lite för att vi själva ska hinna med. Det är den roligaste utmaningen med att driva ett snabbväxande företag, att föra över kulturen och filosofin till nya medarbetare, säger Mattias Olofsson.

Att Curamando lyckas rekrytera trots den stenhårda konkurrensen om talangerna tror han beror på att de kan erbjuda en attraktiv miljö för nyfikna och drivna personer som är intresserade av digital tillväxt och snabb karriärutveckling.

Annons

Curamandos personal består till hälften av digitala experter och till hälften av konsulter med klassisk management-bakgrund. Det är när deras kompetenser kombineras som ett riktigt starkt erbjudande uppstår, menar Mattias Olofsson.

– Det unika i vårt koncept är att vi byggt bolaget från dag ett med ambitionen att ha den djupa digitala kompetensen. Vi har anställt specialiserade experter  och traditionella konsulter, men som vill jobba framför allt digitalt.

Därtill, menar Mattais Olofsson, beror framgångssagan på ett visst mått av tur och tajming.
 
– Vi träffade konjunkturcykeln ganska bra, samtidigt som efterfrågan på digital affärsutveckling lossnade.

Annons

Ni har haft rekordtillväxt, hur snabbt kan man egentligen växa?

– Man kan växa ganska snabbt om man har förberett sig för det. Men det finns en gräns för hur fort det ska gå om man ska få med sig kulturen också.

Curamando grundades 2012. Under de två första åren var de ett 20-tal personer, på många sätt ett idealiskt antal, tycker Mattias Olofsson. Men han visste från början att företaget skulle behöva växa – större företag anlitar inte en byrå på 20 personer, även om den är bäst. För att kunna erbjuda hela paletten av tjänster inom digital affärsutveckling måste man vara större.

– Efter ett par år behövde vi investera för att kunna ta oss till nästa nivå. Det handlar om att bygga strukturer och processer som gör att man kan hantera tillväxten.

För närvarande håller Curamando på att installera sig i nya lokaler. Mattias Olofsson avslöjar att han varit aktiv i valet av den ljusa inredningen som tar form i centrala Stockholm. Lokalerna är påfallande ljusa och öppna, med få väggar. Kulturen sitter någon annanstans.

– Vi måste kunna erbjuda den bästa möjliga sociala och omhändertagande kulturen samt en tydlig karriärväg med stort fokus på utveckling för att locka människor direkt från utbildningarna, säger Mattias Olofsson.

Curamandos kultur präglas i dag av å ena sidan möjligheter till snabb karriärutveckling, å andra sidan betoning av balans i livet. 

– Vi har personer som är bäst i Sverige på vissa digitala saker, men som är lediga på måndagar för att de spelar gitarr, säger Mattias Olofsson och fortsätter:

– Vi återinvesterar mycket i företagskulturen liksom i att bygga expertis internt. Här finns stora möjligheter att snabbt komma in och vara affärsmässig. Sammantaget gör det att vi har låg personalomsättning. 

En annan utmaning för det snabbväxande företaget är att inte ha för bråttom vid rekryteringen.

– Det är viktigt att vara noga med kvalitén i rekryteringen och våga säga nej. Vi har höga krav och vill inte rekrytera folk som inte delar vårt långsiktiga perspektiv. När det inte fungerar får man inte vara rädd att avsluta, säger Mattias Olofsson.

I viss mån är det självreglerande, i och med att Curamando inte konkurrerar med lön eller tillämpar den klassiska delägarmodellen som bygger på årlig utdelning och driver mot kortsiktiga värden.

– Vi rekryterar personer som vill vara delaktiga i att bygga något man är stolt över långsiktigt.

Annons