Kenneth Nilsson
Kenneth Nilsson, vd och koncenchef, Resurs Holding
Bank

Urstark rapport från Resurs

Nischbanken redovisar rekordsiffror för det första kvartalet 2017.

Uppdaterad 2017-05-09
Publicerad 2017-05-09

Rörelseresultatet ökade med 27 procent till 322 miljoner kronor, medan resultat per aktie steg med 26 procent till 1,24 kronor. Kreditförlustnivån uppgick till 1,9 procent (2,1).

Utlåning till allmänheten landade på 21.713 miljoner, en ökning med 16 procent, medan rörelsens intäkter steg till 748 miljoner (+11 procent).

"2017 inleddes med ett rekordkvartal och fortsatt stark tillväxt i samtliga segment. llväxten drevs av både Payment Solutions och Consumer Loans och i samtliga geografiska marknader. Vår försäkringsrörelse utvecklades bättre än föregående år bland annat genom nya partners samt att den engelska reseförsäkringsverksamheten avvecklats", skriver Resurs Holdings vd Kenneth Nilsson, i en kommentar till rapporten.

En större nyhet under kvartalet var också att bolaget lanserade betalappen Loyo Pay för e-handel i samarbete med Mastercard. Något Realtid.se rapporterat om tidigare.

Platsannonser