"De senaste 12 månaderna har vi ett ökat kundintag på 14 procent, det blir väldigt många kunder", säger Nordnets tillförordnade vd Anders Danielsson.
Bank

“Uppvärderingen i Tink gör att intäkterna stiger kraftigt”

Huvudanledningen till Nordnets stora intäktsökningar är en engångspost för fintechbolaget Tink. "Det gör att intäkterna kraftigt har gått upp", säger Nordnets tillförordnade vd Anders Danielsson till Realtid.

Uppdaterad 2019-04-25
Publicerad 2019-04-25

En stark kundtillväxt och ökat nettosparande bland kunderna är huvudförklaringen till det goda första kvartalet, enligt Nordnet. Framåt kommer nya webbtjänster och en integrering av norska Netfonds.

– Under det senaste året har vi haft ett nettosparande på 7 miljarder och våra kunder har ett sparkapital på knappa 300 miljarder. Det är en stark faktor till vårt ökade resultat. Tittar man bakåt är det bara första kvartalet 2018 som hade ett högre nettosparande, säger Nordnets tillförordnade vd Anders Danielsson.

När det gäller kundtillväxt ökar Nordnet särskilt starkt i Finland.

– Vi har ett starkt varumärke och närvaro i Finland. Sedan har många av våra konkurrenter inte orkat konkurrera mot vår nisch, aktiva sparare. Vi har sett flera konkurrenter som har lagt ned, säger Anders Danielsson.

Rörelseintäkterna ökade med 18 procent under första kvartalet jämfört med motsvarande period föregående år. Hur kommer det sig?

– Basen i intäkterna är i linje med föregående år. Vi har en engångspost på vår uppvärdering i Tink som gör att intäkterna blir kraftigt upp, säger Anders Danielsson.

Tink är en av de hetaste svenska fintechbolagen, inriktade med tjänster mot europeiska sparare, banker och finansföretag. Nordnet gick in i bolaget 2017.

Rörelseresultatet ökade med hela 208 procent i det första kvartalet. Förklaringen enligt Anders Danielsson är den ökade kundtillströmningen och det ökande sparandet.

– Dessutom har vi rejält sänkta kostnader, de har gått ned med 8 procent.

– De senaste 12 månaderna har vi ett ökat kundintag på 14 procent, det blir väldigt många kunder. Dessutom en ökning med kapitalet på 7 procent, det gör förstås att basen som vi har för att tjäna pengar är större. Större delen av tillväxten sker utomlands. Förutom Finland också i Norge, där vi köpte en bank i december. Det är däremot inte med i redovisningen för det här kvartalet, säger Anders Danielsson.

Den norska banken heter Netfonds och köpet är den tydligaste förklaringen till att Nordnet tidigare i år genomförde en emission som drog in 500 miljoner kronor.

– Framåt ser det positivt ut. Vi lanserar en ny webb under sommaren och tidig höst, som ger kunderna en bättre överblick för sina investeringsbeslut. Vi fortsätter också med vårt aktielåneprogram i Sverige.

Det senare lanserades i höstas och innebär att den som har en kapitalförsäkring har möjlighet till extra avkastning. Kort går det ut på att kunden går med på att låna ut sina aktier, vilket ger en extra ränteavkastning.

– Just nu lånar vi ut aktier från 100 olika bolag. Framåt ska vi öka bredden i den produkten, så att fler får del av avkastningen.

Ni har fått kritik på sistone för era courtageavgifter. Många av storbankerna, Nordnet, SEB och nu senast Swedbank har nu så bra och låga courtageupplägg att både Nordnet och Avanza framstår som dyra enligt vissa bedömare.

– För 20 år sedan var det dyrt att investera i aktier. Men Nordnet har hela tiden drivit frågan med sänka avgifter och det är fortfarande extremt billigt att handla aktier hos oss. Ett par kronor på marginalen tror jag inte är en avgörande faktor vid val av bank för sparande och investeringar, utan det är istället de tjänster man levererar ikring. Ett exempel är aktielåneprogrammet, som ingen annan har. Den extra utdelningen där motsvarar gott och väl courtageavgifterna, säger Anders Danielsson.

– Jag tycker det är jättebra att storbankerna sänker priset på sina tjänster, men jag tror att det finns andra saker som våra kunder värderar.

Framåt kommer Nordnet också att integrera norska Netfonds affär så att den bankens kunder får del av Nordnets utbud.

– Delar av Netfonds utbud implementerar vi också i hela Nordnet. Bland annat en förbättrad produkt för värdepappersbelåning.

Att ni har sänkt kostnaderna, hänger det ihop med de många uppmärksammade avhoppen under 2018?

– Nej, även om vissa var välbetalda. Det var en turbulent tid på Nordnet, men vi har återfått arbetsron sedan dess. Det som spelar roll för oss är att vi har en väldigt mycket mer fokuserad strategi än för ett år sedan. Den ska göra våra kunder till de bästa investerare de kan bli. Här ingår bra tjänster, bra översikt och produkter som ger extra mervärde.

Ni har också en bolåneaffär. Hur går den?

– Den ökar stabilt. Vi har en väldigt öppen modell där den som sparar minst 1 miljon kronor får en attraktiva ränta, där man inte behöver kohandla och där räntan inte smyghöjs.

Hur skiljer man som kund på Nordnet och Avanza?

– Den stora skillnaden är att Avanza har en svensk affär medan vi har en nordisk affär. Vi tittar på varandra och imponeras av olika delar. Att det finns två så starka aktörer är toppen för kunderna i Sverige, säger Anders Danielsson.

Platsannonser

Logga in