Finans

Uppåt för Creades

Investerarbolaget Creades, med Sven Hagströmer som huvudägare, har ökat med 12 procent sedan årsskiftet, visar halvårsrapporten.

Uppdaterad 2017-08-04
Publicerad 2017-07-17

Substansvärdet har ökat med 12 procent. Six Return Index ökade under samma period med 11 procent.

Under perioden har ett förvärv av 4,7 procent av nätapoteket Apotea för 121 miljoner kronor skett.

– Creades substansvärde hade en god utveckling under årets andra kvartal. Ökningen om 10 procent är mer än dubbelt så hög som de 4 procent Stockholmsbörsen (Six Return Index) levererade under samma period. Totalt har Creades substansvärde per aktie ökat med 12 procent sedan årsskiftet vilket är 5 procent över vårt absoluta avkastningskrav och även högre än de knappa 11 procent Stockholmsbörsen ökat med under samma period, skriver bolagets vd John Hedberg i en rapportkommentar och fortsätter.

– Den jämförelsevis goda utvecklingen under kvartalet förklaras främst av en stark utveckling för våra två största noterade innehav där Lindab ökade med 23 procent och Avanza tog igen en hel del mark som förlorades under årets inledning och steg med 9 procent. Även den aktiva förvaltningen inom Creades kapitalförsäkring hade en god utveckling och ökade med 23 procent under perioden, vilket bidrog till att den totala avkastningen för Creades noterade tillgångar landade på 15 procent..

– Värdet på Creades onoterade tillgångar ökade med totalt 7 procent under kvartalet. De större onoterade innehaven hade en stabil underliggande utveckling och de marginella omvärderingar som gjorts drivs primärt av mindre rörelser hos de noterade jämförelsebolag vi använder för vår värdering.

– Bland de mindre onoterade innehaven har i synnerhet Tink utvecklats väl, både vad gäller bolagets konsument- och licensaffär, och vi har därför valt att uppvärdera vår investering i bolaget med 13 miljoner kronor (+34 procent).

Platsannonser