Fonder

Tudelat år för Skagen Fonder

Förvaltaren drabbades av oroliga marknader och endast en fond slog index.

Publicerad 2016-02-22

En stark utveckling för dollardenominerade tillgångar och en sämre sådan för tillväxtmarknader drabbade norska fondförvaltarens avkastning under 2015.

Förvaltarens låga exponering mot dollarn och den höga exponeringen mot tillväxtländer har haft en negativ inverkan på bolagets fonder de senaste åren. Endast en fond, Skagen Global, lyckades slå sitt index under 2015, framgår det av Skagens bokslut.

"Även om våra största fonder överträffade sina respektive jämförelseindex under andra hälften av 2015, nådde fonderna inte upp till tidigare års överavkastning. 2015 blev det andra året då majoriteten av våra fonder hamnade bakom sina respektive jämförelseindex", enligt årsrapporten.

Marknaderna präglades alltjämt av ett flockbeteende förra året där passiva investeringar, tillväxtaktier och utvecklade marknader var i ropet, skriver vd  Leif Ola Rød i vd-ordet. Fondbolaget ska även framöver fortsätta med sin värdebaserade och aktiva investeringsstil där fokus är impopulära investeringsuppslag.

-- Jag skulle nog snarare vilja påstå att aktiva investerare som SKAGEN i längden faktiskt tjänar på att det finns  allt fler passiva investerare på marknaden. Vi väntar alltså inte på att vår investeringsfilosofi ska bli populär igen och har aldrig tvekat över värdet i att utgå från vårt sunda förnuft. Och på lång sikt drar vi nytta av att marknaden av och till sätter fel pris på vissa tillgångar, framgår det av vd-ordet.

Fondbolaget ser möjligheter under 2016; volatiliteten kan öka men det kan innebära att finansiella tillgångar får en skjuts nedåt till attraktiva värderingsnivåer.
Några av möjligheterna enligt strategin är låga energipriser, som väntas stimulera högre konsumtion och driva världens BNP till över fyra procent. Detta kan enligt Skagen vara en utlösande faktir för bättre kapacitetsutnyttjande i cykliska företag och en förbättrad lönsamhet.

Att råvarupriserna sjönk under 2015 kan också ses som en möjlighet då finansiella påfrestningar i branschen förbättrar balansen mellan utbud och efterfrågan, enligt rapporten.

Flera riskscenarion noteras också. Dåliga handels- och likviditetsförhållanden i delar av marknaderna kan utlösa en dominoeffekt av investeringsförluster. Och låga olje- och råvarupriser kan skapa finansieringsproblem i länder beroende av tillgångarna och för finansiella institutioner med för stor exponering mot segmenten.

Platsannonser

Premium för 199 kr i sommar
Med Premium får du Sveriges bästa oberoende bevakning av finansbranschen

Logga in