Ekobrott

Tidigare vd:n i Impact Coatings bröt mot reglerna

I en oberoende slutrapport bekräftar PwC att den tidigare vd:n Henrik Ljungcrantz i Impact Coatings under flera år brutit mot regler för återbetalning.

Uppdaterad 2018-10-17
Publicerad 2018-10-17

PwC bekräftar att den tidigare vd:n Henrik Ljungcrantz i Impact Coatings under fler års tid har brutit mot regler för återbetalning av utgifter.

”Styrelsen har i linje med vad som sades i pressmeddelandet den 24 juli lämnat över rapporten från utredningen till Ekobrottsmyndigheten för vidare hantering, samt har för avsikt att återhämta de kostnadsersättningar som enligt utredningen är felaktigt utbetalda samt utredningskostnaderna", skriver bolagets styrelse i ett pressmeddelande.

Som Realtid.se tidigare rapporterat beslöt bolagets styrelse i slutet på juli att avskeda den tidigare vd:n med omedelbar verkan.

Platsannonser

Logga in