Annons

Annons

EBM-entredorr.jpg

Ekobrottsmyndighetens entrédörr.

Tidigare vd i Impact Coatings sparkas

Medgrundaren och tidigare vd:n Henrik Ljungcrantz avskedas med omedelbar verkan efter indikationer att han brutit mot regler under flera år. Ekobrottsmyndigheten har nu fått över ärendet på sitt bord.

En pågående redovisningsutredning av PWC, på uppdrag av Impact Coatings styrelse, indikerar att Henrik Ljungcrantz brutit mot regler för återbetalning av utgifter under flera år. Styrelsen kommer att lämna över den slutliga utredningsrapporten, som förväntas under september 2018, till Ekobrottsmyndigheten samt kommer att kalla till extra bolagsstämma för att ersätta bolagets revisor.

En obereoende redovisningsutredning av perioden januari 2016-juni 2018, som PWC genomför på uppdrag av Impact Coatings styrelse, har preliminärt kunnat konstatera att en väsentlig andel av återbetalningskraven för reserelaterade kostnader och personliga utlägg av tidigare vd Henrik Ljungcrantz är verksamhetsfrämmande och/eller saknar nödvändig stöddokumentation.

Styrelsen har, efter att ha träffat Henrik Ljungcrantz idag, beslutat att avskeda honom med omedelbar verkan. Styrelsen kommer att lämna över till Ekobrottsmyndigheten den slutliga rapporten från utredningen inklusive stöddokumentation. Enligt pressmeddelande.

 

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons