Xavi Solutionnode föreslår ingen utdelning för 2021, antar ny utdelningspolicy

IT-koncernen Solutionnode föreslår att det inte betalas ut någon utdelning för 2021, enligt ett pressmeddelande.

Utdelningen uteblir på grund av att det viktigaste nyckeltalet EBA, det fria operativa kassaflödet, är negativt.

Det uppges också att styrelsen med anledning av villkoren i den långfristiga lånefinansieringen som ingåtts har antagit en ny utdelningspolicy. Den går ut på att bolaget ska efter genomförda investeringar använda tvåtredjedelar av EBA till amorteringar av lån och resten till utdelning.

Reno Santic
Nyhetsbyrån Finwire
https://twitter.com/finwire
newsroom@finwire.se

Annons