Mips klår förväntningarna (uppdatering)

(Uppdatering avser försäljning, rörelsemarginal och vd-ord)

Hjälmsäkerhetsbolaget Mips redovisar en omsättning och rörelseresultatet i det första kvartalet som överträffar analytikernas prognoser med råge.

Omsättningen steg till 137 miljoner kronor (83). Utfallet kan jämföras med Factset analytikerkonsensus som låg på 124. Organisk tillväxt var 48 procent.

“Tillväxten drivs fortsatt från kategorin Sport, men vi såg god försäljningstillväxt även i kategorin Motorcykel”, kommenterar vd Max Strandwitz.

Rörelseresultatet blev 62 miljoner kronor (39), väntat rörelseresultat var 54. Rörelsemarginalen var 45,3 procent (47,0). Den lägre rörelsemarginalen beror helt på valutaeffekter.

Resultatet före skatt var 61 miljoner kronor (41).

Resultatet efter skatt blev 48 miljoner kronor (32), analytikerkonsensus 42.

Resultat per aktie hamnade på 1,81 kronor (1,21).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 37 miljoner kronor (69).

Bolaget har förbättrat sitt leverantörsled sedan pandemin genom att utöka antalet tillverkningspartner från 40 till 83. Det “har medfört att vi har kunnat hantera störningar i leverantörsledet på ett bra sätt. Trots en fortsatt orolig och oberäknelig omvärld har vi inte missat att leverera någon order i tid samtidigt som vi lyckats leverera en stark tillväxt”, säger Max Strandwitz

Mips-chefen uppger sig överlag vara nöjd med starten på det nya året.

”Nedstängningar i Kina till följd av smittspridning av covid-19 har utmanat både oss och ett flertal av våra samarbetspartner under kvartalet. Trots detta har vi lyckats navigera genom dessa utmaningar utan någon betydande påverkan på vår försäljning eller finansiella resultat”, säger Max Strandwitz.

Mips, MkrQ1-2022KonsensusFörändring mot konsensusQ1-2021Förändring
Nettoomsättning13712410,5%8365,1%
Rörelseresultat625414,8%3959,0%
Rörelsemarginal45,3%43,5%47,0%
Resultat före skatt614148,8%
Nettoresultat484214,3%3250,0%
Resultat per aktie, kronor1,811,2149,6%
Kassaflöde från löpande verksamhet3769-46,4%

Konsensusdata från Factset

Reno Santic
Nyhetsbyrån Finwire
https://twitter.com/finwire
newsroom@finwire.se

Annons