Lundmark Climate Impact Fund minskade 2,5 procent under det första kvartalet

Lundmark Climate Impact Fund minskade 2,5 procent under det första kvartalet 2022 vilket kan jämföras med fondens jämförelseindex som sjönk 2,3 procent under samma period. Det framgår av en kvartalsrapport från fondens förvaltare.

Förvaltaren Håkan Lundmark ser fortsatt goda möjligheter till god avkastning inom klimatområdet genom stock-picking och aktiv förvaltning.

De största delbranscherna i fondens portfölj var vid månadsskiftet förnyelsebar energi, vattenrening, energieffektiva tekniker samt ekologisk eltrafik.

Fondens fem största innehav vid månadsskiftet var Encavis, Verbio, Organo, Webrock Ventures och Accell Group.

Isac Boukachabia
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

Annons