Global råstålsproduktion minskade med 5,1 procent på årsbasis i april

Global råstålsproduktion minskade med 5,1 procent på årsbasis till 162,7 miljoner ton i april. Månaden innan var tillväxten -5,8 procent.

Hittills i år, YTD, har råstålsproduktionen minskat med 7,1 procent. Månaden innan var tillväxten -6,8 procent.

Globalapril, 2022mars, 2022
Råstålsproduktion, månad, miljoner ton162,7161,0
Råstålsproduktion, månad, förändring i procent-5,1-5,8
Råstålsproduktion, YTD, miljoner ton619,1456,6
Råstålsproduktion, YTD, förändring i procent-7,1-6,8

Stefan Linnér
stefan.linner@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

Annons