Evli European High Yield ökade 1,13 procent i december

Fonden Evli European High Yield B steg 1,13 procent i december, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som steg 0,83 procent. Under 2021 har fonden avkastat 3,18 procent och är därmed sämre än index som har ökat 3,36 procent. Det framgår av en månadsrapport från fondens förvaltare Mikael Lundström.

Inledningsvis skriver förvaltaren att december var en bra månad för marknaderna, som påverkades positivt av att effekterna av omikron visat sig vara mildare än förväntat. Samtidigt har amerikanska centralbanken rapporterat om snabbare minskning av stödköp på grund av den stigande inflationen.

Vidare noteras tioåriga statsobligationer ha stigit 17 baspunkter under månaden, samtidigt som spreadarna i investment grade och high yield obligationer minskade 13 respektive 38 baspunkter.

Avslutningsvis spår förvaltaren att high yield-marknaden kommer fortsätta vara stark jämfört med andra räntemarknader under 2022.

Fonden har en övervikt inom finanssektorn, hälsovårdssektorn och flygindustrisektorn.

De tre största emittenterna vid månadsskiftet var Intrum, Lufthansa och Altice France med exponeringar om 2,62, 2,43 respektive 2,39 procent.

Evli European High Yield B, %december, 2021Fond MM, förändring i procent1,13Index MM, förändring i procent0,83Fond i år, förändring i procent3,18Index i år, förändring i procent3,36

Jesper Ahlberg
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

Annons